یاسین حجازی

معرفی کتاب آه

aahBook

تصاویر با مرگ معاویه شروع می شود، و بعد تنهایی امام حسین علیه السلام را در مدینه النبی با کلمات می بینیم، و خروجش از مدینه، تا رسیدنش به کربلا و آن حادثه ی عظیم و هولناک که آتشی در دل مومنین انداخته که هرگز سرد نخواهد شد، و بازگشت اسرا از شام به مدینه.