۰۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۸

بانک مرکزی: متوسط درآمد در تهران، ۵/۲ برابر سیستان و بلوچستان

متوسط درآمد ناخالص خانوارهای سیستان و بلوچستانی در یک سال برابر با 12 میلیون و 449 هزار و 412 تومان است. در این استان خانوارها در برابر این درآمد، سالانه به طور متوسط حدود 13 میلیون و 917 هزار و 722 تومان خرج می‌کنند که این یعنی خانواده‌های این استان با کسری بیش از یک میلیون و 468 هزار تومانی دخل و خرج خود در سال مواجه هستند. در حالی سیستان و بلوچستانی‌ها کمترین درآمد سالانه را دارند که خانوارهای هرمزگانی کم‌هزینه‌ترین خانوارهای سال معرفی شدند.

chabaharمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پایتخت‌نشین‌ها، بیشترین دخل و خرج سالانه را در میان خانوارهای ایرانی دارند، آنها همان طور که متوسط درآمد سالانه بیشتری دارند، بیش از سایر خانوارهای ایرانی نیز خرج می‌کنند. اما خانوارهای ساکن در سیستان و بلوچستان کمترین درآمد سالانه را داشته و خانوارهای هرمزگانی نیز کمتر از دیگر ایرانی‌ها در طول یک سال خرج می‌کنند. براین اساس متوسط درآمد ناخالص سالانه تهرانی‌ها حدود ۱۶ میلیون تومان بیشتر از متوسط درآمد سالانه خانوارهای ساکن سیستان و بلوچستان است. اما در بخش هزینه‌ها، تهرانی‌ها ۱۷ میلیون بیشتر از خانوارهای هرمزگانی که کمترین هزینه سالانه را دارند، در طول یک سال خرج می‌کنند. بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال۹۱ نشان می‌دهد که فاصله دخل و خرج ایرانی‌ها در شهرهای مختلف، فاصله چشمگیری با یکدیگر دارد. طبق برآوردهای صورت گرفته توسط بانک مرکزی، خانوارهای تهرانی بیشترین دخل و خرج سالانه را در میان ایرانی‌ها دارند. متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار تهرانی که مجموعی از درآمدهای پولی و غیرپولی است، برابر با ۲۹ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۵۶۶ تومان است که از این میزان حدود چیزی بالغ بر ۱۶ میلیون تومان آن درآمد پولی ناخالص و بیش از ۱۲ میلیون نیز از محل درآمدهای غیرپولی حاصل می‌شود. از سوی دیگر، پایتخت‌نشین‌ها در طول یک سال حدود ۲۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۹۹۷ تومان خرج می‌کنند. بنابراین تهرانی‌ها در یک سال بالغ بر ۱۷۳ هزار تومان پس‌انداز می‌کنند.

خانوارهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان کم‌درآمدترین و کم‌هزینه‌ترین‌ها

اما در حالی که تهرانی‌ها بیشترین درآمد سالانه را داشته و در مقابل بیش از دیگر خانوارهای ایرانی خرج می‌کنند، خانوارهای سیستان و بلوچستانی کمتر از همه ایرانی‌ها در طول یک سال درآمد کسب می‌کنند.

طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد ناخالص خانوارهای سیستان و بلوچستانی در یک سال برابر با ۱۲ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۱۲ تومان است. در این استان خانوارها در برابر این درآمد، سالانه به طور متوسط حدود ۱۳ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۷۲۲ تومان خرج می‌کنند که این یعنی خانواده‌های این استان با کسری بیش از یک میلیون و ۴۶۸ هزار تومانی دخل و خرج خود در سال مواجه هستند. در حالی سیستان و بلوچستانی‌ها کمترین درآمد سالانه را دارند که خانوارهای هرمزگانی کم‌هزینه‌ترین خانوارهای سال معرفی شدند. خانوارهای هرمزگانی بطور متوسط در طول یک سال تنها ۱۱ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۷۱ تومان خرج می‌کنند. این گروه در طول یک سال به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۳۱ تومان درآمد کسب می‌کنند که برمبنای یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که هرمزگانی‌ها در طول یک سال بیش از دو میلیون و ۶۳۶ هزار تومان پس‌انداز می‌کنند. بانک مرکزی در گزارش خود، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان و میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری را ۲۱ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان برآورد کرده است. برمبنای این برآورد، تهرانی‌ها به طور متوسط حدود ۸ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان بیشتر از میانگین درآمدی یک خانوار شهری، درآمد کسب کرده و بیش از ۷ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان بیشتر از میانگین هزینه‌یی یک خانوار شهری، خرج می‌کنند.

درآمدهای متفرقه مهم‌ترین منبع درآمد خانوارها

نگاهی به گروه کالایی مورد استفاده خانوارهای شهری، نشان می‌دهد که پایتخت‌نشین‌ها بیشترین هزینه سالانه خود را به بخش مسکن و هزینه آب و برق و سایر سوخت‌ها اختصاص داده و در مقابل برای مواد دخانی کمتر از سایر هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خرج می‌کنند. در مقابل هرمزگانی‌ها که کمترین هزینه سالانه خانوارهای ایرانی را دارند، بیشترین خرج سالانه‌شان مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و کمترین هزینه‌شان مربوط به مواد دخانی است. در بخش درآمدی نیز بیشترین منبع درآمدی تهرانی‌ها به عنوان ثروتمندترین خانوارها و سیستان و بلوچستانی‌ها به عنوان فقیرترین خانوارهای ایرانی، از محل درآمدهای متفرقه تامین می‌شود.

منبع: اعتماد

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

75 - = 65