۰۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ مصاحبه امام خمینی با رادیو بی.بی.سی در سال 1357:

مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است

مسلمانان ایران، از غرب و شرق مسائلی را دیده‌اند که با مصالحشان مخالف بوده است. و مدتی هم به علت تبلیغات غرب به از خود بیگانگی دچار شده‌اند. نهضت اسلامی امروز آنان را منقلب کرد و فهمیدند که باید متکی به خود باشند و به اسلام برگردند.... امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی دهن غرب بزنند و روی پای خود بایستند و با تمسک به اسلام به افتخارات گذشته خود دست یابند.

imamمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): یکی از مشهورترین مصاحبه های امام خمینی(ره) مصاحبه با رادیو بی.بی.سی در نوفل لوشاتو است. در این مصاحبه که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۵۷ انجام شد، ایشان از لزوم سرنگونی شاه، مبانی حکومت آینده ایران و عدم سازش با کمونیسم سخن گفتند.

متن کامل این مصاحبه را که در جلد پنجم صحیفه امام خمینی (صفحات ۱۷۰ تا ۱۷۱) آمده، می خوانید:

سؤال: [حضرت آیت الله، شما بارها برای سرنگونی رژیم شاه مردم را دعوت کرده اید. دلایل شما برای چنین دعوتی چیست؟ آیا بیشتر دلایل سیاسی است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزشهای اسلام است. و مبانی عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟]

جواب: اسلام دینی است که هم سیاست دارد و هم اموری که مربوط به غیر سیاست است. و شاه که ما با او مخالف هستیم، هم با سیاست اسلامی مخالف است، که سیاست مملکت هم همان است، و هم با امور مذهبی. و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم. هم نسبت به مذهب، تعدیات و جسارتهایی کرده است و هم نسبت به مملکت خیانتهایی در طول تاریخ زندگی‌اش کرده است. و بدین جهت همه مردم ایران، با او مخالفند.

- [در صورتی که حضرت آیت الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟ آیا یک حکومت نظامی خواهد بود؟]

- یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون اساسی فعلی را تصفیه می‌کنیم، یعنی نظر می‌کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ می‌کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد.

- [جواب حضرتعالی در مورد اطلاعات شاه که می‌گوید: شما با کمونیستهای بین المللی متحد هستید، که اینها خداپرست نیستند. جواب شما در مورد این اتهامات چیست؟]

- جواب ما این است که هیچ گاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام، با کمونیستها موافق نبوده‌اند. در طول تاریخ ملاحظه می‌شود که مسلمین علی‌ حده بوده‌اند و اگر کمونیستی در ایران بوده باشد، مسائلشان مورد نظر مسلمین نبوده است. در این جنبشی که الآن در ایران است، همه می‌بینند تمام مردم مسائل اسلام را طرح کرده‌اند و هیچ مسئله کمونیستی‌ای در کار نیست. بنابراین شاه تهمت می‌زند. این دست و پایی است برای حفظ خودش.

- [آیا حضرت آیت الله در اینکه مردم را دعوت می‌کنید که با دولت درگیر بشوند، نگران جنگ و خونریزی و کشتاری که بر اثر این دعوتها به وجود می‌آید نیستید؟]

- برای تحصیل هر حقی البته فداکاری لازم است. مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است و در طول تاریخ، مردم برای عدالت و برای حقوق از دست رفته خود، همیشه قیام کرده‌اند، همیشه خون داده‌اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای اینکه اطاعت خدا می‌کنیم.

- [آیا شما معتقد هستید که ما، در یک دورانی از تجدید حیات اسلامی به سر می‌بریم و آیا حرکتی که در ایران اتفاق افتاده، در سایر کشورها بروز خواهد کرد؟ و اگر بله، چرا؟]

- آنچه ما می‌فهمیم، این است که مسلمانان ایران، از غرب و شرق مسائلی را دیده‌اند که با مصالحشان مخالف بوده است. و مدتی هم به علت تبلیغات غرب به از خود بیگانگی دچار شده‌اند. نهضت اسلامی امروز آنان را منقلب کرد و فهمیدند که باید متکی به خود باشند و به اسلام برگردند. و باز فهمیدند که تنها اسلام است که تمام مصالحشان را تأمین می‌کند. امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی دهن غرب بزنند وروی پای خود بایستند و با تمسک به اسلام به افتخارات گذشته خود دست یابند.

- [مردم اکثر دنیا، قدرت شما را نمی‌فهمند و سؤال می‌کنند که این چه قدرتی است؟ چنین قدرتی از کجا ناشی می‌شود؟]

- مردم احساس کردند که ما خیرخواه آنها هستیم و همان مطلبی که در نهاد آنهاست، ما اظهار می‌کنیم و دعوت به آن می‌نماییم. علاقه مذهبی هم به ما دارند و قدرت ما ناشی از همین رمز است.

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 9 = 16