۰۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۴

پیام امام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

نکته آنکه اینجانب خطاب به عموم نشریه دادم، علاقه خاص به وحدت و همبستگی عموم مسلمین و خصوصْ طبقه جوان و دانشمندان عزیز در خارج و داخل کشور بوده است. اینجانب از وفاداری انجمنهای اسلامی در خارج از کشور و از طبقه جوان داخل و خارج کشور در اهداف اسلامی که کفیل سعادت بشر در دنیا و آخرت و تا ابدیت است، متشکرم.

1236_700_500_ByMax_etehadiyeمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سی و هفت سال پیش د چنین روزی، امام خمینی پیام مهمی خطاب به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا صادر فرمودند.

متن کامل ابن پیام که در جلد ۳ صحیفه امام خمینی (صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۲) آمده، به شرح زیر است:

زمان: ۴ مرداد ۱۳۵۶ / ۹ شعبان ۱۳۹۷

مکان: نجف

موضوع: عدم نقش اسلام در رژیم شاه

مخاطب: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

بسم الله الرحمن الرحیم

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا

مرقوم شریف واصل، نکته آنکه اینجانب خطاب به عموم نشریه دادم، علاقه خاص به وحدت و همبستگی عموم مسلمین و خصوصْ طبقه جوان و دانشمندان عزیز در خارج و داخل کشور بوده است. اینجانب از وفاداری انجمنهای اسلامی در خارج از کشور و از طبقه جوان داخل و خارج کشور در اهداف اسلامی که کفیل سعادت بشر در دنیا و آخرت و تا ابدیت است، متشکرم.

نفاق مشتی اوباش و عمال اجانب نباید آقایان را در مقصد عالی خود سست کند و مسلماً نخواهد کرد. اسلام با این عناصر در طول تاریخ مواجه بوده، و طبقه منافقین از صدر اسلام تا کنون لکه ننگی بوده‌اند که خواسته‌اند مسلمانان حقیقی را از راه حق با حیله و تظاهر به اسلام باز دارند.

هم اکنون در عصر ما تظاهر به اسلام برای محو احکام مترقی آن سرلوحه برنامه شاه ایران و دار و دسته منفعت پرست اوست؛ و مع الأسف این تظاهرات اسلام کُش، بهانه برای راحت طلبان سودجو است که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند؛ غافل از آنکه کید آنها از نظر خداوند تعالی و بندگان بیدار متعهد مخفی نیست، با تظاهر به اسلام، احکام اسلام را یکی پس از دیگری پایمال می‌کند؛ تاریخ پرافتخار اسلام را محو و به جای آن تاریخ ننگین ستمکاران و جباران را جایگزین می‌کند؛ در ایران تظاهر به اسلام می‌کند و در مصاحبه خارجی می‌گوید مذهب هیچ نقشی در دولت ندارد! با سرِکار بودن‌ این عنصر ناپاک باید مذهب نقشی نداشته باشد. اگر مذهب نقشی داشت کاخهای این عناصر چپاولچی را به سر آنها خراب می‌کرد؛ اگر مذهب نقشی داشت این رژیم فاسد خیانتکار به ملت و اسلام را برمی‌چید. اسلام در دولت تو نقشی ندارد که تمام مخازن کشور را در اختیار دشمنان اسلام گذاشته‌ای برای چند روز زندگی ننگین؛ مذهب نقشی ندارد که از یک طرف کاخهای آسمانخراش مشتی مفتخوار و در کنار آن کوخهای محقر مساکین و فقرا و مؤمنین است؛ مذهب نقشی ندارد که علمای محترم آن در حبس و شکنجه به سر می‌برند و فرزندان اسلام چه دانشگاهی و چه دانشجویان علوم اسلامی مورد هَتْک و لَطْم و شکنجه واقع می‌شوند؛ اگر مذهب نقشی داشت به مثل بستگان هیچکاره تو مجال نمی‌داد که سلب آزادی از دوشیزگان دانشگاه و سایر مدارس کند؛ اگر اسلام نقشی داشت به مثل شماها مجال نمی‌داد که زمزمه تغییر تعطیل جمعه مسلمین به تعطیل مسیحیان شود، به عذر سودجویی.

تمام مصیبتهای ما این است که در حکومت تو، مذهب و اسلام نقشی ندارد. سرچشمه تمام مفاسد همین است: سلب استقلال کشور و به صورت مستعمره در آمدن آن، اختناق همه جانبه و گسترده در کشور، انباشته شدن زندانها از مردم آزاده، فقدان وسایل اولیه زندگی، چپاول رفتن مخازن کشور، قبضه نمودن اسرائیل بازار را و مجال ندادن به بازرگانان غیر یهود، همه و همه از آن است که مذهب در نزد شاه و دولت او نقشی ندارد.

اکنون وظیفه شما طبقه روشنفکر و جوان، و سایر طبقات ملت از هر نوع و در هر شغل آن است که کوشش کنید که مذهب نقشی پیدا کند. با وحدت کلمه و کنار گذاشتن اختلافات موسمی و مبارزات منفی، و در موقعش مثبت، می‌توان مذهب را صاحب نقش کرد و مشتی محکم به دهان یاوه سرایان زد. از خداوند تعالی اصلاح امور مسلمین و توفیق خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را خواهانم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

۹ شهر شعبان المعظم ۹۷

روح الله الموسوی الخمینی‌

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

50 - = 46