۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

بررسی هویت‌شناسی در تفکر امام خمینی(ره)

در واقع نگارنده در پی آن است تا با مراجعه به بیانات حضرت امام خمینی مشخص کند که در نگاه ایشان هویت یک مسلمان ایرانی چه مؤلفه‌هایی دارد؟ و اساسی‌ترین مؤلفه آن کدام است؟ که سؤال اصلی این مقاله نیز می‌باشد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

اثر حاضر مجموعه مقالاتی در مورد مفهوم‌شناسی سیاسی در اندیشه‌ امام خمینی(ره) است که از ۹ مقاله به همراه یک مقدمه تشکیل شده است.

در مقدمه اثر، نویسنده در مورد سرآمدی امام خمینی و مفهوم‌سازی سیاسی به بحث پرداخته و معتقد است که از جمله فعالیت‌های مهم در حوزه‌ اندیشه و عمل سیاسی، «مفهوم‌سازی» است که امروزه از آن به‌عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم نظام‌ها یاد می‌شود. در قالب این فعالیت سه سیاست مختلف قابل تعریف و اجراست که نگارنده در مورد سیاست اول، اصلاح معنایی، سیاست دوم، تغییر معنایی و سیاست سوم، جعل اصطلاح به بحث پرداخته است.

در مقاله اول با عنوان با عنوان «معنویت و سیاست» نگارنده به بحث و بررسی کالبدشکافی مفهومی ‌معنویت، تعریف لغوی و اصطلاحی معنویت، مدل‌های معنویت، معنویت‌گرایی جدید، معنویت اسلامی (معنویت و تأله)، الزامات سلبی و ایجابی معنویت‌گرایی، ویژگی‌ها و آثار معنویت از جمله معنویت و تولید قدرت معنوی، معنویت و هدایت‌گری، معنویت و رهایی‌بخشی، معنویت و جهانشمولی پرداخته است.

در مقاله دوم با عنوان «اخلاق و سیاست» نگارنده در مورد کالبدشکافی مفهومی اخلاق و تبارشناسی اخلاق و سیاست بحث نموده است. سپس در ادامه در مورد نظریه شرعی‌سازی سیاست، مفهوم اخلاق و سیاست از منظر امام خمینی(ره)، بنیادهای پیوستاری اخلاق و سیاست نزد امام خمینی(ره) از جمله هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و اسلام‌شناسی به بحث و بررسی پرداخته است.

 بررسی هویت‌شناسی در تفکر حضرت امام(ره)

مقاله سوم با عنوان «تربیت سیاسی» نگارنده در مورد بینش سیاسی، آرمان‌گرایی، اصول‌گرایی، اصلاح‌گرایی، دانش سیاسی، عمل سیاسی، التزام به قانون و مسئولیت و مشارکت سیاسی بحث نموده است. مقاله چهارم با عنوان «هویت» به دنبال بررسی این موضوع هویت در‌ اندیشه حضرت امام خمینی(ره) می‌باشد.

در واقع نگارنده در پی آن است تا با مراجعه به بیانات حضرت امام خمینی مشخص کند که در نگاه ایشان هویت یک مسلمان ایرانی چه مؤلفه‌هایی دارد؟ و اساسی‌ترین مؤلفه آن کدام است؟ که سؤال اصلی این مقاله نیز می‌باشد. بر همین اساس در این مقاله در مورد کالبدشکافی مفهومی هویت، هویت ایرانی ـ اسلامی، نظریه‌های هویت، هویت‌شناسی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و اصول راهبردی ایشان بحث شده است.

در مقاله پنجم با عنوان «سرمایه اجتماعی» نگارنده ابتدا در مورد ساختار اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بحث نموده و در ادامه پیرامون جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه سیاسی امام(ره) مباحثی را مطرح نموده است. مقاله ششم با عنوان «مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی» در مورد انواع‌ مشارکت سیاسی، نقد مشارکت انتخاباتی، مناسک سیاسی، مبانی مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی در اندیشه امام خمینی(ره) و مجاری مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی در اندیشه امام خمینی(ره) از جمله نماز جمعه و حج بحث نموده است.

مقاله هفتم با عنوان «تحجر و تحجرگرایی» پیرامون کالبدشکافی تحجر، گونه‌شناسی تحجر، ریشه‌های تحجر، مفهوم تحجر در کلام امام خمینی(ره) و اصول راهبردی نقد و نفی تحجرگرایی در اندیشه امام خمینی(ره) به بحث و بررسی پرداخته شده است.

مقاله هشتم با عنوان «مستکبر و مستضعف» ضمن بیان کالبدشکافی مفهومی و جایگاه استکبارستیزی، پیرامون لزوم و اهمیت استکبارستیزی، عوامل مؤثر در شکل‌گیری مفهوم استکبار و استضعاف، عوامل مؤثر در شکل‌گیری رابطه استکباری، وظایف جامعه اسلامی در قبال مستضعفین، ابداعات حضرت امام(ره) در دفاع از مستضعفین و ویژگی‌ها و اصول حکومت مستضعفین بحث شده است.

مقاله نهم با عنوان «ملت» ضمن بررسی شخصیت و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به بررسی واژه ملت، کاربرد ملت در جلد سوم، یازدهم و بیست و یکم صحیفه امام(ره) پرداخته است.

کتاب «مفهوم‌شناسی سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» تألیف مهدی اسدی، مجتبی باباخانی، میثم بشری لحاقی، محمد دریکوند، امید شفیعی قهفرخی، مصطفی غفاری، روح‌الله فرهادی، حسین محمدی سیرت، امیر محمودی به اهتمام اصغر افتخاری به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای ۸۵۰۰۰ ریال منتشر شد.

منبع: خبرگزاری مهر
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 67 = 70