۱۳:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۲

عکس: تصاویر تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

تصاویری از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره)

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): تصاویری از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

13 aban (24)

13 aban (26)13 aban (13)13 aban (41)13 aban (33)13 aban (31)13 aban (27)13 aban (18)13 aban (25)13 aban (8)
13 aban 2

گروگان های آمریکایی:

13 aban (4)

13 aban (28)

13 aban (30)13 aban (29)13 aban (48)

13 aban (15)13 aban (16)13 aban (47)13 aban (17)13 aban (11)13 aban (12)اسناد بر جای مانده در سفارت:

13 aban (45)13 aban (46)
13 aban (40)
13 aban (38)
13 aban (34) 13 aban (35) 13 aban (36)13 aban (23)
13 aban (19) 13 aban (20) 13 aban (21) 13 aban (22)
13 aban (14)کنفرانس های خبری دانشجویان مسلمان خط امام:

13 aban (56)

13 aban

 

13 aban (32)

نماز جماعت دانشجویان پس از اتمام عملیات تسخیر:

khoeini- 13 aban (3)

khoeini- 13 aban (4)

khoeini- 13 aban (5)

1

13 aban (39)

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 26 = 28