۱۳:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ بازنشر بیانیه های احزاب و گروه های سیاسی:

حمایت گروه های سیاسی از تسخیر لانه جاسوسی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تبریک مکتبی به دانشجویان مسلمان پیرو مشی امام، عمل قاطع آنان را که انعکاس خواسته­های به حقّ مردم مسلمان ایران و تاًکید مداوم امام خمینی مبنی بر مقابله با توطئه­ها، خیانت‌ها و کارشکنی­های آمریکاست، تاًئید کرده و پشتیبانی کامل خود را از اهداف به حقّ آنان اعلام می‌دارد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): اندکی پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، گروه های مختلف سیاسی و مردمی با صدور بیانیه و سپس تجمع در مقابل سفارت، از اقدم دانشجویان حمایت کردند. آنچه می خوانید متن مواضع برخی گروه ها و جریانات سیاسی در قبال تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام است:

لانه جاسوسی آمریکا

تسخیر سفارت آمریکا را واکنش مثبت و اجتناب ناپذیر مردمی زجر کشیده و به پا خاسته می‌دانیم

حزب جمهوری اسلامی با صدور بیانیّه ای از اقدام  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پشتیبانی نمود:

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحیم

تمام گرفتاری ما از آمریکاست. (امام خمینی)

حزب جمهوری اسلامی ایران عمل انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام را در جهت اشغال سفارت آمریکا واکنش مثبت و اجتناب ناپذیر مردمی زجر کشیده و به پا خاسته می­داند که در برابر دشمن خون‌خوار و چپاول‌گرش که پس از سال‌ها غارت‌گری و کشتار این ملّت، مواجه با قیام عظیم و به حقّ خلق ستمدیده، علیه شاه مزدور و اربابان جهان‌خوارش شده است، هنوز هم موضع خصمانة خود را با کمال گستاخی دنبال می‌کند و به شاه مخلوع و منفور، جلاد بزرگ تاریخ و ایادی جنایت‌کار وی پناه می­دهد و از طرفی دامنة توطئه و جنایات خود را در منطقه علیه خلق مسلمان و مستضعف گسترش می­دهد و از همه بالاتر خیانت آشکار علیه ملّت ایران و ایجاد آشوب و کشتار توسط عمّال سرسپردة خود در ایران دریغ ندارد.

 آری ملّت ایران در برابر این توطئه­ها، فریاد خشم خود را علیه لانة جاسوسی آمریکا رساتر می‌کند و این واقعیت انقلاب ما است و موج برخاسته از متن امّت ما که حضور انقلابی خود را علیه منافع امپریالیسم در هر صحنه ابراز می‌دارد. باشد که امپریالیسم شرق و غرب فریاد استقلال طلبانة این ملّت غیور مسلمان را جدّی بگیرند و دست از توطئه و جنایت علیه آرمان مقدس اسلامی خلق ما بردارند.

پیروز باد انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی

نابود باد دشمنان انقلاب به ویژه امپریالیسم آمریکا

 ۱۳/۸/۵۸

حزب جمهوری اسلامی

 

این  اقدام نشانگر خواسته­های به حقّ ملّت مسلمانمان می­باشد

سازمان مجاهدین انقلاب در رابطه با  اشغال انقلابی جاسوس‌خانة آمریکا اطّلاعیّه شماره چهل و یک خود را صادر می‌نماید:

سمِ الله الرَّحمن الرَّحیم

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تبریک مکتبی به دانشجویان مسلمان پیرو مشی امام، عمل قاطع آنان را که انعکاس خواسته­های به حقّ مردم مسلمان ایران و تاًکید مداوم امام خمینی مبنی بر مقابله با توطئه­ها، خیانت‌ها و کارشکنی­های آمریکاست، تاًئید کرده و پشتیبانی کامل خود را از اهداف به حقّ آنان اعلام می‌دارد.

آمریکای جنایت‌کار باید بداند که تا یک قطره خون در رگ توده‌های مسلمان، به ویژه جوانان انقلابی پیرو مشی امام جریان دارد، چپاول‌گری‌ها و سلطه‌طلبی­های او و دیگر امپریالیست‌ها در این خاک امکان تکرار نخواهد یافت.

ما ضمن حمایت از اشغال جاسوسخانة آمریکای جهان‌خوار، خواسته­های به حقّ دانشجویان را که استرداد شاه خائن و فراری، عدم حمایت از مزدوران و جانیان پناهنده و قطع توطئه در سطح منطقه و به خصوص در داخل کشورمان است، مورد تأیید قرار می­دهیم و تأکید می‌کنیم که این همان خواسته­های به حقّ ملّت مسلمانمان می­باشد که بارها در شعارهای تظاهرات میلیونی خود اعلام کرده است.

نابود باد امپریالیست‌های شرق و غرب و در رأس آن آمریکا

پر شکوه تر باد جنبش دانشجویان مسلمان پیرو مشی امام

پیروز باد تمامی نهضت­های آزادی‌بخش مستضعفان جهان

 ۱۳/۸/۵۸

 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

 

چهاردهم آبان

- در روز قبل، مجلس خبرگان با اکثریّت آراء از دانشجویان خط امام حمایت نمود. آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری، حوزة علمیّة قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حمایت خود را از آنان اعلام کردند و سپاه نیز حفاظت از سفارت را به عهده گرفت. وزارت خارجه نیز در اوّلین اطّلاعیة خود[۳] به موضوع اطّلاع دادن دولت آمریکا به دولت ایران برای بردن شاه به این کشور و اعتراض اوّلیة دولت ایران و اینکه در ایران بردن شاه به آمریکا به معنی دیگری غیر از علاج شاه تعبیر خواهد شد، اشاره نموده است.

- سیل اعلامیه های حمایت از اقدام دانشجویان به سوی لانة جاسوسی سرازیر شده است. مطبوعات به علّت کثرت این اطّلاعیّه ها فقط به ذکر نام انجمن‌ها و سازمان‌های صادر کنندة اطلاعیّه‌ها اکتفا می‌نمایند[۴].

 اطّلاعیّة در رابطه با تسخیر لانة جاسوسی[۵]

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحیم

نهضت خروشان ملّت مسلمان ایران در ظل رهبری‌های قاطعانة امام خمینی و به برکت ایدئولوژی اسلامی، تار و پود ابرقدرت‌های شرق و غرب مخصوصاً امپریالیسم آمریکا را از ایران عزیز ریشه کن ساخت. این پیروزی بهت آور که با شعارهای شکنندة الله اکبر و حرکت در خط امام فراهم گردیده است، محاسبات جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران صهیونیسم و استعمارگران را بر باد داد. از آن تاریخ ملّت قهرمان و جوان‌های متعهد دریافتند که تداوم انقلاب فقط در گرو حرکت در خط عمیق و دقیق رهبر امکان پذیر است. از این رو پس از بن بست راه‌های دیپلماسی و عدم توجّه به اخطارهای مکرّر امام امّت در مورد استرداد شاه خائن و نیز با الهام از هشدار اخیر رهبر انقلاب به آمریکای جهان‌خوار، گروهی از جوانان مسلمان مؤمن به انقلاب و راه امام اقدام به عمل قهرمانانه‌ای نمودند و برای برگرداندن شاه خائن سفارت آمریکا را تصرّف نمودند و اعضای آن را به گروگان گرفتند.

جامعة مدرسین قم این عمل انقلابی خدا پسندانه را با تمام وجود تأیید می‌کند و از خداوند متعال موفقیّت کلّیّة جوانان مسلمانی را که در خط رهبری امام پیش می‌روند خواستار است و به آمریکا هشدار میدهد هر چه زودتر به خواستة مشروع رزمندگان ما که تجلّی ارادة ملّت ایران است، پاسخ مثبت دهد.                                                      

جامعة مدرسین حوزة علمیّة قم

اعلام هم‌بستگی بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی با اشغال انقلابی سفارت آمریکا

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحیم

دولت آمریکا بداند که امروز قرآن با او خصم است، ملّت ایران با او خصم است، دولت آمریکا این مطلب را بداند که او را در ایران ضایع و مفتضح کردند. (امام خمینی)

هنوز بوی باروت­های امریکائی به مشام خلق مسلمان ما می­رسد، هنوز طنین صداهای شهیدانمان که با فریاد مرگ بر آمریکا حامی شاه خائن، سینه به گلوله­ها سپردند در گوشمان زنگ می‌زند، هنوز آثار زخم­های شکنجه­گران آمریکایی و اسرائیلی بر تن مسلمانان التیام نیافته، هنوز فقر ناشی از استثمار کارتل­های آمریکائی در خانه­های میلیون‌ها زحمتکش مسلمان باقی است. خلق مسلمان ایران به رهبری امام خمینی با دادن هزاران شهید و با تحمّل سختیها محمّدرضا نوکر آمریکا را از ایران بیرون راند، ولی این را فراموش نکرد که ارباب او هنوز باقی است، آمریکا این دشمن سرسخت اسلام، همیشه با نوعی عداوت، خود را به خلق مسلمان ایران نشان می­دهد و امروز عواملش بهترین جوانان اسلام را در کردستان به خاک و خون می‌کشند و بار دیگر نوکر سرسپردة خود را پذیرا می‌شود و هر روز به نوعی علیه انقلاب اسلامی توطئه می‌کند و این برای امام و امّت به خوبی روشن است تا زمانی که رابطه با آمریکا باقی بماند، تا زمانی که سرمایه­گذاران آمریکائی حاکم بر کارخانه­ها باشند، تا زمانی که سفارت، لانة جاسوسی باشد، همیشه بر علیه انقلاب اسلامی توطئه­ها خواهد بود و باز هم این امام است که فریاد می‌زند: ای کاش می­توانستیم دیواری مانند چین به دور خود بکشیم. رابطه ما با آمریکا رابطة برّه با گرگ است و…..

متأًسفانه دولت انقلاب، گوئی ترس از قطع رابطه با آمریکا دارد و در جهت استحکام رابطه با آمریکا قدم برمی‌دارد. باز هم سرمایه­داران وابسته را بال و پر می­دهد، باز هم قراردادهای نظامی باقی می­مانند، نخست وزیر انقلاب هم با مشاور امور جهان‌خواری و خون‌ریزی ملاقات می‌کند، این اعمال دولت که خطی کاملاً متفاوت با خط امام در پیش گرفته است، امّت مسلمان و آگاه را وادار می‌سازد که خود به صدای رهبر پاسخ داده و به وسیلة اشغال سفارت تنفّر خود را از آمریکا و حامیان  داخلیش اعلام دارد. ما این عمل برادران دانشجوی مسلمان پیرو خط امام را کاملاً تأیید کرده و پشتیبانی خود را از آنان اعلام می­داریم که تا باز پس گرفتن شاه خائن و بیرون راندن تمامی آمریکائی‌ها، دست از اشغال سفارت برندارند.

زنده باد امام خمینی

نابود باد امپریالیسم و تمام مظاهرش

بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی

- با روشنگری های دانشجویان و اعلام حمایت اعجاب انگیز نهادها و شخصیّت‌های مردمی، امروز موج جمعیّت از همه جا به سمت سفارت آمریکا سرازیر است. هر لحظه بر تعداد جمعیّت هیجان زده افزوده می‌شود.

 - بسیاری از مردم به مناسبت تسخیر لانة جاسوسی مشغول پخش شیرینی هستند و بعضی از آنان برای دانشجویان دسته های گل آورده‌اند.

  – خبرنگاران زیادی خود را به آنجا رسانده‌اند تا کوچکترین خبر در این رابطه را به سراسر جهان مخابره کنند. توجّه همة جهانیان به ایران، تهران، خیابان طالقانی، لانة جاسوسی آمریکا، معطوف شده است.

  – فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه، فضا را پر نموده است و از بلندگوهای نصب شده در مقابل لانة جاسوسی، آیات قرآن و سرودهای انقلابی و نیز سرودهای انقلابی فلسطینی، پخش می‌شود. از پشت تریبونی که در پشت بام اتاق نگهبانی درب ورودی[۶] گذاشته شده است، یکی از برادران دانشجو، با دادن شعار جمعیّت را اداره می‌کند و  اطّلاعیه های صادر شده از جانب  دانشجویان خط امام را برای جمعیّت می‌خواند.  جمعیّت نیز با خوانده شدن هر اطّلاعیّه، با هیجان، شعار: «دانشجوی خط امام بر تو درود بر تو سلام» را تکرار می‌کند.

- آدمک کارتر که با پارچه ساخته شده است و نیز تصویر شاه بر چوبة‌دار در میان جمعیّت مشاهده می گردد. پرچم‌های آمریکا مدام توسط جمعیّت سوزانده می‌شود.

- تعداد زیادی اطّلاعیّه از سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی خوانده می‌شود که در آن از عمل انقلابی دانشجویان خط امام اعلام حمایت شده است.

- دانش‌آموزان زیادی جهت حمایت به جلو سفارت آمده اند.

- پیره‌زنی از صبح اوّل وقت در جلو جمعیّت و چسبیده به در سفارت با تمام وجود شعار می‌دهد.

 یکی از دانشجویان مسئول اتاق نگهبانی، می‌گوید که او مادر سه شهید است و فرزندانش قبل از انقلاب و نیز در کردستان شهید شده اند. او چادر خود را دور سر و تن پیچیده است و از عمق جان و وجود خود فریاد می‌زند و بر علیه شاه و کارتر و آمریکا شعار می‌دهد.@ عکس پیرزن

مدّتی توجّهم از همه جا به سوی او جلب می‌شود. اشک در چشمانم می‌پیچد. با تمام وجودم حس می‌کنم که من یک سربازم و این زن فرماندة من است. وقتی فریاد می‌زند: « دانشجوی خط امام! بر تو درود، بر تو سلام».  احساس می‌کنم که ما دانشجویان باید خط امام را در وجود او و خواست او جستجو کنیم.

- جمعیّت فریاد می‌زند: اسلام پیروز است، آمریکا نابود است.

- نهمین اطّلاعیّة دانشجویان نیز خوانده می‌شود و از حجّت الاسلام سیّد احمد خمینی فرزند گرانقدر امام دعوت می‌شود که از سفارت آمریکا بازدید به عمل آورده و از نزدیک مشاهده نمایند که آیا اینجا سفارت است یا لانة جاسوسی؟

 اطّلاعیّة صادره علاوه بر خوانده شدن در پشت بلند گو، سریعاً تایپ و تکثیر می‌شود و در اختیار مطبوعات و خبرگزاری ها و صدا و سیما  گذاشته می‌شود.

- با خوانده شدن اطّلاعیّة دعوت از حجّت الاسلام سیّد احمد خمینی، هیجان جمعیّت اوج می‌گیرد وفریاد آنان بلند می‌گردد:

- اتّحاد، اتّحاد، علیه مستکبرین

- شهادت، شهادت، صدای مستضعیفین

- مرگ بر آمریکا

- مرگ بر کارتر

- مرگ بر شاه

- مرگ بر کارتر و مهمان او

عدّه‌ای نیز شعار می‌دادند:

- آمریکا، آمریکا این شاه را تحویل بده به ایران

- اتّحاد، اتّحاد علیه مستکبرین

- شهادت، شهادت، صدای مستضعیفین

- لا شرقیّه، لا غربیّه ثوره، ثوره، اسلامیّه

و بعضی مواقع شعارهائی به زبان انگلیسی داده می‌شود:

- داون ویت آمریکا

- داون ویت شاه

- داون ویت کارتر

[۱] – سفیر سابق آمریکا در ایران

[۲] – سفیر آمریکا در دوران انقلاب و بعد از انقلاب

[۳]- جمهوری اسلامی ۱۴ آبان ص ۲

[۴]- بطور مثال به  روزنامة جمهوری اسلامی  در روز ۱۵ آبان ص ۷و ۱۶ آبان ص۱۱ مراجعه شود

[۵] – اطّلاعات، ۱۵ آبان ۵۸ ص۲

[۶]- در درون این اتاق وسائل صوتی نصب شده بود و دوستان به طنز به آن اتاق شعار می‌گفتند.

منبع: تسخیر

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

47 - = 42