۱۵:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

نمایشگاه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

گزارش سایت مبارزه از دانشگاه های مختلف؛ نشانگر فعالیت مجدد انجمن های اسلامی در دانشگاه ها با گرایشات مختلف سیاسی است. یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سابق) است که انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در آستانه روز دانشجو اقدام به برگزاری نمایشگاهی با موضوع استکبار ستیزی نمود.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): شصتمین سالگرد ۱۶ آذر در دانشگاه های مختلف کشور با شور و حرارت بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شد. گزارش سایت مبارزه از دانشگاه های مختلف؛ نشانگر فعالیت مجدد انجمن های اسلامی در دانشگاه ها با گرایشات مختلف سیاسی است.
یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سابق) است که انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در آستانه روز دانشجو اقدام به برگزاری نمایشگاهی با موضوع استکبار ستیزی نمود.
تصاویر زیر که برگرفته از سایت عدالتخواهی است، نمایشگاه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری را نشان می دهد:

نمایشگاه

 

q

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

78 - 68 =