۱۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱

پیغام شاه به امام (ره) در پاریس چه بود؟

روزهایی که امام خمینی به خاطر تبعید پاریس را بعد از عراق به عنوان مقصد برگزیدند، اوضاع و احوال نشان از پایان آمدن دوران پهلوی داشت؛ شاه نیز در این میان دست و پای زیادی زد تا در مسند پادشاهی بماند، به هرقیمیتی که شده.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):  روزهایی که امام خمینی به خاطر تبعید پاریس را بعد از عراق به عنوان مقصد برگزیدند، اوضاع و احوال نشان از پایان آمدن دوران پهلوی داشت؛ شاه نیز در این میان دست و پای زیادی زد تا در مسند پادشاهی بماند، به هرقیمیتی که شده.

nf00338927-3

امام خمینی خود راوی خاطره ای در این باره هستند:

“ما در پاریس که بودیم، رفت و آمدهاى زیاد، مخفى و بعضى وقتها آشکار بود براى اینکه ما را وادار کنند که دست برداریم. مى‏‌گفتند هر چه مى‏‌خواهید مى‏‌دهیم، هر کارى بخواهید مى‏‌کنیم. خود شاه – شاه سابق- به وسایل پیغام داد که من مملکت را تسلیم شما مى‌‏کنم، و من همین شاهى باشم در صورت، و همه کارها در دست شما باشد. و من به او اعتنا نکردم. و این قدرت الهى بود که ما را کمک مى‏‌کرد.”

منبع: مشرق

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

93 - 88 =