۰۶:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲

حجاریان: تیغ گروه های فشار کند نشده است/ افشای قتل های زنجیره ای، عامل ترور من/ «صبح امروز» نتیجه بخش بود

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آنهایی که ماشه را کشیدند مهم هستند. ۱۵سال زندان برایش در نظر گرفته شد، اما بعد از یک سال آزادش کردند. جالب اینجاست که ترور من حتی برای عسگر و همدستش پیشینه کیفری هم [...]

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آنهایی که ماشه را کشیدند مهم هستند. ۱۵سال زندان برایش در نظر گرفته شد، اما بعد از یک سال آزادش کردند. جالب اینجاست که ترور من حتی برای عسگر و همدستش پیشینه کیفری هم به حساب نیامد

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_38008.aspx