۱۷:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

وقتی رئیس جمهور شدن ناطق نوری، قطعی بود

تصویر اولین شماره هفته‌نامه امید جوان است که در اواخر دی ماه ۱۳۷۴ درباره انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ گمانه‌زنی کرده است. جای خالی ناطق نوری این روزها واقعا احساس می‌شود.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سروبس جامعه مجازی: 

علی اشرف فتحی در مطلبی با عنوان «خیلی دور، خیلی نزدیک» در وبلاگ تورجان نوشت:

تصویر اولین شماره هفته‌نامه امید جوان است که در اواخر دی ماه ۱۳۷۴ درباره انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ گمانه‌زنی کرده

این عکس، تصویر اولین شماره هفته‌نامه امید جوان است که در اواخر دی ماه ۱۳۷۴ درباره انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ گمانه‌زنی کرده است.

جای خالی ناطق نوری این روزها واقعا احساس می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

86 - 77 =