۲۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۰

هدیه بهاری رئیس جمهور!

کارت هدیه بانکی؛ هدیه بهاری رئیس جمهور!

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

کارت هدیه بانکی؛ هدیه بهاری رئیس جمهور!

Kart hadye

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

12 - = 5