۱۳:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۶

پاسخ دانشگاه گلاسکو به شبهه در مدرک روحانی

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

mobareze.ir - glasko«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

روزنامه شرق نوشت: بررسی اصالت مدارک تحصیلات عالی سیاستمداران از چند سال پیش در ایران تبدیل به یکی از سازوکارهای راستی آزمایی سیاسی و حتی وزن کشی سیاسی شده است.

اینچنین بود که پیش از انتخابات حسن روحانی، رییس جمهور منتخب گاه به گاهی با عنوان دکتر مورد خطاب قرار می گرفت و با این حال کاربرد عنوان دکتر، بارها در سایت های مختلف خارجی و داخلی محل ایراد واقع شد و صحت آن زیر سوال رفت. تاکید شخص روحانی بر تمایز حرفه ای اش با محمدباقر قالیباف در جریان سومین مناظره با ادای این جمله که «من حقوقدان هستم نه سرهنگ» تاکید دیگری بود بر وجاهت مدرک دانشگاهی اش.

در روزهای پایانی تبلیغات نیز هواداران روحانی ترجیع بندهای مختلفی را با تاکید بر «حقوقدان» بودن وی ساختند و سر دادند. اما حتی انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور هم نتوانست پایانی باشد بر داستان زیر سوال بردن اصالت مدرک دکترای او.  برخی سایت های خاص از چند هفته پیش مجددا به سراغ اصالت مدرک دانشگاهی حسن روحانی رفتند.

در اولین سری از واکنش ها به این تشکیک سندی، دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه اصلی خود با اعلام تبریک مستقیم به حسن روحانی و اشاره دقیق به عنوان پایان نامه فوق لیسانس و دکترای او و درج عنوان آنها و سال دفاع آنها، راه را بر هرگونه شک و تردید بست.

آنچه در پی می آید توضیح دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه درگاهش است: دانشگاه کلدونین گلاسکو برگزیده شدن دانشجوی سابق خود، حسن روحانی را به عنوان رییس جمهور ایران به وی تبریک گفت (۱۹ژوئن ۲۰۱۳).

پروفسور پاملا جیلیس معاون اول دانشگاه کلدونین گلاسکو در پیامی به حسن روحانی آورده است: «مایلم به دانشجویان این دانشگاه انتخاب حسن روحانی را به عنوان رییس جمهور منتخب ایران تبریک بگویم، انتخابی که حقیقتا دستاورد بزرگی است؛ من امیدوارم دوره تحصیلاتی آقای روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو بتواند در دوره ریاست جمهوری ایشان مفید فایده واقع شود؛ برای ایشان موفقیت های پی درپی را در مسیر آینده مثبت ایران و مردم آن آرزو دارم.»

آقای روحانی که برنده قاطع انتخابات ریاست جمهوری است با به دست آوردن بیش از نیمی از آرای ریخته شده، در دهه ۱۹۹۰با نام خانوادگی حسن فریدون در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده است. آقای روحانی در ۱۹۹۵ موفق به اخذ فوق لیسانس فلسفه شد؛ عنوان پایان نامه ایشان«قدرت قانونگذاری اسلامی با توجه به تجریه ایران» بوده است.

در سال ۱۹۹۹ دکتر روحانی موفق به اخذ درجه دکترا شد و عنوان رساله ایشان «انعطاف پذیری شریعت [قوانین اسلامی] با توجه به تجربه ایران» بوده است. در فیلم تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری دکتر روحانی، تصاویری از دانشگاه کلدونین گلاسکو و یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه که درحال بازگویی خاطرات صمیمانه از دوره دانشجویی اش در این شهر است، نمایش داده می شود.

در روز سه شنبه ۱۸ ژوئن روزنامه هرالد چاپ گلاسکو اخبار اولین کنفرانس دکتر روحانی را در تهران گزارش می دهد و از قول او می نویسد که:«او[حسن روحانی] مسیراعتدال، عدالت و نه افراط گرایی را در پیش خواهد گرفت.» «ما باید اعتماد متقابل میان ایران و دیگر کشورها را تقویت کنیم؛ ما باید اعتماد سازی کنیم.» ادعای اول مطرح شده عدم اصالت مدرک دکترا، پس از تایید اعتبار آن و انتشار تبریک دانشگاه توسط بالاترین مقام اجرایی آن، دیگر مطرح نشد.

اما بعد از تایید اصالت مدرک، موج دیگری از تشکیک در روش شناسی مدرک دکترای حسن روحانی مطرح شد. در دومین دور طرح شبهات، یکی ازسایت های خارج از کشور با چاپ پاراگرافی از میان پانصد صفحه رساله دکترا و مقایسه این پاراگراف با کتابی از متفکری مسلمان در موضوع مورد بحث، مدعی شده است که پاراگراف استفاده شده در متن دکتر حسن روحانی عینا از کتاب آقای محمد هاشم کمالی حقوقدان افغان رونویسی شده است. این پاراگراف به نقل از آقای کمالی به شرح زیر است:

This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws. The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’anmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.

«این شیوه قانونگذاری در قرآن و این واقعیت که [قرآن] فضایی برای انعطاف پذیری در ارزیابی از دستورهای خود را فراهم کرده است، باز هم در هماهنگی با اعتبار ازلی این قوانین است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است.»   یک صفحه پیش از این هم آمده است:

As a characteristic feature of Qur’anic legislation, it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.

«درباب یکی از ویژگی های بارز قانونگذاری به شیوه ای قرآنی باید گفت که دستورات و منهیات در قرآن به شیوه های مختلفی طرح شده است که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.» و اما پاراگراف برداشته شده از رساله آقای دکتر روحانی با عنوان«انعطاف پذیری شریعت با توجه به تجربه ایران» برای مقایسه با پاراگراف قبلی نیز به شرح زیر است:

The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quranmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.

«منبع اولیه قانون اسلام (قرآن) در درون خود، با توجه به [امکان ] تحلیل منعطف است؛ به صورتی که، قانونگذاری قرآنی فضایی را برای انعطاف پذیری درخصوص ارزیابی از دستورهای خود فراهم کرده است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است. دستورات و منهیات در قرآن به شیوه های مختلفی بیان شده اند که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.»

آنچه از این مقایسه این دو پاراگراف برمی آید اینکه، نویسنده (حسن روحانی) با استفاده از منبع اول (کتاب آقای کمالی) به تکمیل ایده خود در باب شیوه قانونگذاری در قرآن پرداخته است. استفاده از منابع مختلف و هرچه بیشتر یکی از نقاط قوت پایان نامه های دکتراست و اساسا هرچه منابع به کارگرفته شده و کتابشناسی متنوع تری در متن رساله موجود باشد، می توان گفت نظام ارجاع دهی به منابع مختلف در موضوع مورد بحث به خوبی رعایت شده است، در نتیجه متن از غنای بیشتری برخوردار خواهد بود.

اما ایراد مطرح شده جدید به شیوه ارجاع دهی منابع به کارگرفته شده، نوعی ایراد روش شناسی است و نمی تواند کلیت اعتبار دکترا را زیر سوال ببرد. به علاوه، قضاوت درباره شیوه ارجاع دهی و منبع نویسی تنها در محدوده اختیارات هیات داوری و بررسی رساله دکتراست.

این درحالی است که، بنابر نوشته سایت تابناک، سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته که دانشگاه فعلا نمی تواند درباره این رساله ۵۰۰صفحه ای اظهار نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونین اسکاتلند اعلام کرد که در متن و نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام «Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است. وی افزوده است، دانشگاه از آقای روحانی خواسته تا اجازه دهد، رساله وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا دهند تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد.  ظاهرا راستی آزمایی تحصیلات سیاستمداران در فرنگ، می رود که تبدیل به یکی از شیوه های اثبات حسن نیت سیاستمداران در شکل و عمل باشد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

32 + = 39