۱۹:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

رندی ما ایرانیان و روحانی مچکریم

امروز در بازخورد آن دخالت‌های نابجا و ورود به حوزه‌های مختلف سبب شده است برخی باورهای دینی و مسائل شخصی را نیز با زبانی طنز به پیروزی دکتر حسن روحانی پیوند زنند و از سویی رفع مسائل خارج از حیطه اختیارات ریاست جمهوری را نیز از وی طلب نمایند.

رندی ما ایرانیان و روحانی مچکریم

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):از دوم خرداد ۷۶ پیام و اثرات نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تنها محدود به انتخاب رئیس قوه مجریه نبود، بلکه با خود پیام‌های بسیار در رد گفتمان غالب و تأیید گفتمان جدید داشت.

اگرچه این مسئله در جای خود نیاز به آسیب شناسی داد که چرا باید خلاء آزادی بیان، احزاب و رسانه‌های مستقل، تشکل‌های مردم نهاد و سایر شاخص‌های جامعه مدنی را انتخابات ریاست جمهوری به دوش بکشد.
اما در سوم تیر ۸۴ نیز اگرچه نتیجه انتخابات تاحدودی حامل همان پیام‌های گذشته نیز بود اما به دلیل ورود رئیس دولت‌های نهم و دهم در مسائل گوناگون و غیرمرتبط در طی هشت سال گذشته سبب شد نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ فراتر از سایر انتخابات‌های گذشته پردامنه‌ترین و گسترده‌ترین اثرات روانی را در جامعه داشته باشد. لذا در حالی که بسیاری از واکنش‌های پیروزی دکتر حسن روحانی در همان روزهای بعد انتخابات و جشن‌های خودجوش میدانی بروز یافته بود اما اینک در فضای مجازی و محافل خصوصی سیل پیام‌های «روحانی مچکریم» است که در میان افراد منتقل می‌شود.

اما چرا «روحانی مچکریم»؟
جوانان خوش ذوق ایرانی با طرح پیام‌های طنز «روحانی مچکریم» حامل چه پیغامی و برای چه کسانی هستند؟
چرا هر اتفاق خوشایند را به پیروزی رئیس جمهور منتخب گره می‌زنند؟
آیا ارتباط دادن وقایع خوشایند روزمره شهروندان با پیروزی دکتر حسن روحانی صرفا به دلیل بیان اوج خوشنودی آنان از نتیجه انتخابات و ابراز احساسات است؟ و یا اینکه در درون خود حامل این پیغام نیز می‌باشد که مردم با مشکلات و مسائل مختلفی روبه‌رو هستند و به دنبال شخصی بوده‌اند که مسائل و مشکلات آنان را رفع نماید هرچند مسائل خود را با زبانی طنز بیان می‌دارند و شاید هم علت ارتباط دادن هر موضوعی را به جایگاه ریاست جمهوری به دلیل دخالت‌های رئیس دولت نهم و دهم در مسائل بی‌ارتباط با این نهاد بوده است.

امروز در بازخورد آن دخالت‌های نابجا و ورود به حوزه‌های مختلف سبب شده است برخی باورهای دینی و مسائل شخصی را نیز با زبانی طنز به پیروزی دکتر حسن روحانی پیوند زنند و از سویی رفع مسائل خارج از حیطه اختیارات ریاست جمهوری را نیز از وی طلب نمایند.
اگرچه «روحانی مچکریم» حل شده دانستن بسیاری از مشکلات پیش رو و امید به آینده را نیز یادآور می‌شود اما؛
«روحانی مچکریم» طرح تمام آمال‌ها و آرزوهای ملتی است که با گذشت سال‌ها به آن دست نیافته‌اند.
«روحانی مچکریم» بیان انبوه نیازهای اولیه و اساسی مردمی است که رفع نگردیده است.
«روحانی مچکریم» درخواست عزّت، احترام متقابل، همدلی و اخلاقی است که نایاب شده است.
«روحانی مچکریم» احقاق حقوق شهروندی، ملتی است که نادیده و یا مورد تعرض واقع شده.
آری به تعبیر آنان «از وقتی روحانی رئیس جمهور شده است، صف نانوایی‌ها شلوغ‌تر، پرداخت وام بدون ضامن و ضبط ماشین‌ها نیز فقط شادی می‌خواند.» اما عواض ناشی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به شوکه شدن برخی نخبگان و خواص سیاسی، شادی‌های پس از آن و خوش ذوقی جوانان خلاصه نمی‌شود. خود پیروزپنداری برخی طیف‌ها و چهره‌های اصولگرا و همراهی و بعضا خوشحالی آنان نیز بخش دیگری از عوارض نتیجه این انتخابات است.

اگرچه برای بسیاری از آنان هاشمی رفسنجانی نیز قابل تحمل نبود و گفتمان وحدت ملی را تخطئه می‌نمودند و اینک با نادیده انگاری تمام در نقش بی‌بدیل آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمدرضا عارف در نتیجه انتخابات، خود را همراه با منتخب ملت می‌بینند. بی‌شک اما ملت ایران و جوانان خوش ذوق آن از خوشحالی این افراد نیز خوشحال‌اند. چرا که وقتی پیچ نخوردن سیم هندز فری می‌تواند بهانه‌ای برای خوشحالی باشد مسرّت طیف‌های مختلف سیاسی نیز اثرات فرح بخشش کمتر از آن نیست و در حالی که بسیاری بیرون آمدن راحت‌تر تکه‌های هلو از قوطی‌های آب میوه را با پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات بی‌ارتباط نمی‌دانند، بگذارید برخی هلوها نیز با تفسیر به رای نتیجه انتخابات دل خوش باشند و خود را نیز در این شادی‌ها سهیم بدانند.

منبع:بهارنیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

88 - = 81