۱۲:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۰

عکس: چرا آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان روی صندلی نمی نشست؟

در میان تعجب حاضرین به جای نشستن بر روی صندلی های مجلس بر روی زمین نشست و چند نفر از نمایندگان نیز به نشانه احترام با ترک صندلی هایشان روی زمین کنار وی نشستند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

طالقانی خواستار تشکیل مجلس در مسجد بود و با استناد به مجلس مسلمانان در صدر اسلام که به شکل دایره روی زمین نشسته و مجلس آنها صدر و ذیل نداشت، تا جای که واردین و نمایندگان قبایل و کشورهای خارجی رسول خدا را چون هیچ گونه امتیازی در جایگاه و لباس از دیگران نداشت نمی شناختند، خود نیز به پیروی از این سنت در اولین جلسه ی افتتاحیه مجلس خبرگان (۲۸ مرداد ۱۳۵۸) هنگامی که با کمی تاخیر وارد مجلس شد در میان تعجب حاضرین به جای نشستن بر روی صندلی های مجلس بر روی زمین نشست و چند نفر از نمایندگان نیز به نشانه احترام با ترک صندلی هایشان روی زمین کنار وی نشستند.

در فاصله تنفس جلسه اول و دوم بسیاری از نمایندگان و علما و روحانیون عضو مجلس دورادور طالقانی روی زمین نشسته و به بحث پرداختند. در این حین وقتی آیت الله بهشتی از ایشان خواستند که در صورت امکان برای جلوگیری از سوء تعبیر طبق آیین نامه بر جایگاه خود بنشینند، طالقانی نیز در جواب داد:

« قبلا به من گفتند که این کار خلاف آیین نامه است و من جواب دادم که جریمه آن را هر چه هست، می دهم. من دوست داشتم به جای این کاخ در مسجد جلسات برگزار می کردیم… وقتی می گوییم که مسجد جای همه گونه جلسات بحث و بررسی و تصمیم گیری های سیاسی و نظامی است که خودمان رعایت نمی کنیم.»

هرچند که طالقانی تا زمانی که در قید حیات بود از چهارده جلسه ی مجلس تنها در پنج جلسه به طور کامل شرکت کرد و در سه جلسه نیز با تاخیر حاضر شد و در اکثر ساعات حضور نیز بیشتر در حال تفکر و سکوت و نگرانی بر روی زمین می نشست، با این وجود تاثیر و سهم طالقانی در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ انقلاب اسلامی و در همین ساعاتی که حضور داشت، فراموش نشدنی و ماندگار است.

منبع: زندگی و مبارزات آیت الله طالقانی، تدوین حشمت الله عزیزی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

:::

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

77 + = 83