۱۴:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۷

نمره وزیران روحانی در مجالس قبلی

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

بیژن نامدار زنگنه در دولت هاشمی و با عنوان وزیر پیشنهادی نیرو آرای بالایی کسب کرده بود تا به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت خاتمی. او ۸ سال در دولت هاشمی وزیر نیرو بود و هشت سال هم در دولت خاتمی وزیر نفت. در دولت اول هاشمی از ۱۹۶ رای ماخوذه تنها ۱۹ نماینده به وزارت وی رای ندادند و ۱۷۷ نفر دیگر از نمایندگان به وزارت وی در وزارتخانه نیرو رای مثبت دادند.
در دولت دوم هاشمی، بیژن نامدار زنگنه از مجلس چهارم ۲۴۵ رای برای تصدی پست وزارت نیرو گرفت. در آن مجلس هم تنها ۱۲ نفر به او رای منفی دادند. بیژن نامدار زنگنه اگر در دولت اول خاتمی برای تصدی پست وزارت نفت از مجلس پنجم ۲۱۳ رای گرفته بود و ۵۳ نماینده به او رای ممتنع و مخالف داده بودند اما مجلس ششم که از قضا مجلسی هماهنگ با دولت خاتمی هم بود به او ۱۶۶ رای داد. در آن مجلس ۸۸ نماینده با وزارت او در پیچیده ترین و ثروتمندترین وزارتخانه کشور مخالفت کرده بودند.
بیژن نامدار زنگنه در دولت روحانی هم به عنوان وزیر نفت به مجلس پیشنهاد شده است اما ماجرای قرارداد کرسنت کمی کار او را برای گرفتن رای اعتماد از مجلس نهم سخت کرده است
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع دو دولت هاشمی هم در دولت روحانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است. او از مجلس سوم ۲۱۷ رای برای وزارت صنایع گرفت اما در دولت دوم هاشمی آرای او به طرز فاحشی کاهش یافت  و از ۲۱۳ نماینده ای که در آن جلسه رای اعتماد حاضر بودند، ۱۲۷ نفر به او رای دادند.
عباس آخوندی دیگر وزیر دولت هاشمی است که به کابینه روحانی هم ممکن است راه پیدا کند. وی برای وزارت مسکن دولت اول هاشمی از مجلس سوم رای ۱۹۳ نفر از نمایندگان آن مجلس را جلب کرد. در آن جلسه رای اعتماد ۲۵۲ نماینده حضور داشتند
محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش دو دولت هاشمی که در دولت جدید هم به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است یک بار از مجموع آرای ۲۵۸ رای ۱۶۰ رای گرفت و به این وزارتخانه راه یافت. او در دولت دوم هاشمی کمی ریزش آرا داشت و توانست ۱۴۷ رای از مجموع آرای ۲۵۶ رای را کسب کند.
محمود حجتی که به عنوان گزینه روحانی برای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده است در کابینه اول و دوم خاتمی وزیر جهاد کشاورزی بود. او از مجلس پنجم و در دولت اول خاتمی ۱۸۹ رای از آرای ۲۵۵ نماینده را کسب کرد و در مجلس ششم و دولت دوم خاتمی ۱۷۳ رای از مجموع آرای ۲۶۱ نماینده را توانست کسب کند.
مصطفی پورمحمدی تنها وزیری است که از دولت احمدی نژاد به کابینه روحانی راه یافته است. وی در دولت احمدی نژاد وزیر کشور بود و در دولت روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری معرفی شده است. سوابق پورمحمدی به وزارت دادگستری بیشتر می خورد تا وزارت کشور. از همین رو هم بود که مجلس هفتم در حضور وی در وزارت کشور کمی بحث و حرف و حدیث داشت. از ۲۷۴ نماینده ای که در آن جلسه حضور داشتند ۱۵۳ نفر به وی رای مثبت دادند.

منبع: مجله مهر

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

7 + 3 =