۲۲:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ توقف انتشار دومین روزنامه ی طیف مشایی احمدی نژاد

منبع مالی روزنامه های تماشا و وطن امروز کجا بود؟

بعد از توقف روزنامه ی «وطن امروز» به صاحب امتیازی «مهرداد بذرپاش»، روزنامه ی «تماشا» که به همراه روزنامه ی هفت صبح به جریان احمدی نژاد - مشایی منتسب است، با روی کار آمدن دولت جدید پس از 646 شماره به پایان فعالیت روزانه ی خود رسید؛ هنوز منبع مالی این دو روزنامه ی رنگی و پر هزینه ی نزدیک به دولت احمدی نژاد اعلام نشده است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): بعد از توقف روزنامه ی «وطن امروز» به صاحب امتیازی «مهرداد بذرپاش»، روزنامه ی «تماشا» که به همراه روزنامه ی هفت صبح به جریان احمدی نژاد – مشایی منتسب است، با روی کار آمدن دولت جدید پس از ۶۴۶ شماره به پایان فعالیت روزانه ی خود رسید؛ هنوز منبع مالی این دو روزنامه ی رنگی و پر هزینه ی نزدیک به دولت احمدی نژاد اعلام نشده است.
tamashaبه گزارش اختصاصی خبرنگار انصاف نیوز، روزنامه ی تماشا که در مجاورت هفت صبح آماده و منتشر می شد و بخشی از تحریریه ی آنها مشترک بودند، اردیبهشت ماه سال ۹۰ با مشی فرهنگی و ورزشی شروع به کار کرد. یکی از اعضای تحریریه ی تماشا در همان زمان گفته بود که این روزنامه توسط حامیان معنوی روزنامه ی هفت صبح منتشر خواهد شد. اما حالا بدون اعلام دلیل توقف فعالیت، آخرین شماره ی آن روز پنج شنبه ۳۱ مرداد ماه منتشر شد و تنها در کنار لوگوی این روزنامه نوشته شده: «به زودی منتظر تماشای متفاوت باشید». بنابر شنیده ی خبرنگار انصاف نیوز، قرار است این روزنامه به صورت هفتگی و یا گاهنامه منتشر شود.اما روزنامه ی وطن امروز در شماره ی آخر خود که یک ماه پیش منتشر شد تاکید داشت که دلیل توقف فعالیتش خوردن کفگیر به ته دیگ است؛ البته از لحاظ مالی. این در حالی بود که همزمانی ته کشیدن هزینه ی انتشار با تغییر دولت، این شائبه را ایجاد کرده بود که چطور این روزنامه تا زمانی که دولت احمدی نژاد بر سر کار بوده است توان تامین هزینه هایش را داشته است؟ از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که روزنامه های مشابه آنها با شکست سنگین در انتخابات به لحاظ گفتاری نیز کفگیرشان به ته دیگ رسیده است.

با این حال، با توجه به مسوولیت های دولتی صاحبان برخی روزنامه ها از جمله مدیرعاملی مهرداد بذرپاش در مجموعه ی بزرگ اقتصادی شستا در دولت احمدی نژاد، و با توجه به شائبه ی منبع تامین مالی این روزنامه ها، بهتر است که صاحبان آنها گزارشی از میزان پولی که از وزارت ارشاد در دوره ی فعالیت خود گرفته اند و نیز میزان تبلیغات دولتی که در این سالها دریافت کرده اند به مردم منتشر کنند و در غیر این صورت نهادهای ناظر در این باره دست به تحقیق بزنند.

منبع: انصاف نیوز
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

77 - = 71