۰۸:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

سفارش امام به روحانیون و علما در مورد روش برخورد با جوانان

امروز که بسیارى از جوانان و اندیشمندان در فضاى آزاد کشور اسلامى‏ مان احساس مى ‏کنند که مى ‏توانند اندیشه ‏هاى خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامى بیان دارند، با روى گشاده و آغوش باز حرفهاى آنان را بشنوند. و اگر بیراهه مى ‏روند، با بیانى آکنده از محبت و دوستى راه راست اسلامى را نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمى ‏شود عواطف و احساسات معنوى و عرفانى آنان را نادیده گرفت و فوراً انگِ التقاط و انحراف بر نوشته‏ هاشان زد و همه را یکباره به وادى تردید و شک انداخت.

مبارزه (ریسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): نگاه هدف مند و آمیخته با رأفت و عطوفت امام خمینی(س) در برخورد با انسان ها همواره از سر خیرخواهی و مبتنی بر سفارش های شارع مقدس و منطبق بر روش پیامبر بزرگ اسلام است و به ویژه این نگاه و رفتار حاصل از آن در مورد قشر جوان با همه ویژگی های منحصر به خود، حال و هوای دیگری می یابد. احترام گذاری و عزت بخشی مبتنی بر باور درست ظرفیت و توانائی جوانان، شور جوانی آمیخته با صفا و پاکی، عدالت‌خواهی و آزادگی و آزادی طلبی، شجاعت و بی باکی، عواطف و احساسات معنوی و عرفانی و بسیاری ویژگی‌های دیگر جوانان همواره مد نظر حضرت امام بوده و طبیعی است که اگر در بستر مناسبی قرار گیرد، ثمره مطلوب خواهد داد و الا می تواند در بستر نامناسب سر از وادی انحراف و کژی در آورد.

آنچه در تاریخ انقلاب اسلامی و تآثیر امام بر قشر جوان و به تبع آن ایفای نقش جوانان در مقاطع مختلف انقلاب شاهد بوده ایم، حاصلی فراتر از اعجاب و مافوق تصور دارد. و این همه البته حاصل نفس پاک و انسان ساز آن پیر خداخواه و نتیجه صداقت و صمیمیت وی و در کنار آن، روش دقیق منطبق بر اصول تربیتی و شیوه های کار ساز تبلیغی است.

نمونه زیر که سفارشی به حضرات علما و روحانیون محترم است، درسی بسیار آموزنده برای متولیان امر است که به مناسبت روز جوان تقدیم می شود:

«علما و روحانیون ان شاء اللَّه به همه ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا هستند ولى از باب تذکر و تأکید عرض مى ‏کنم امروز که بسیارى از جوانان و اندیشمندان در فضاى آزاد کشور اسلامى‏ مان احساس مى ‏کنند که مى ‏توانند اندیشه ‏هاى خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامى بیان دارند، با روى گشاده و آغوش باز حرفهاى آنان را بشنوند. و اگر بیراهه مى ‏روند، با بیانى آکنده از محبت و دوستى راه راست اسلامى را نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمى ‏شود عواطف و احساسات معنوى و عرفانى آنان را نادیده گرفت و فوراً انگِ التقاط و انحراف بر نوشته‏ هاشان زد و همه را یکباره به وادى تردید و شک انداخت. اینها که امروز این گونه مسائل را عنوان مى ‏کنند مسلماً دلشان براى اسلام و هدایت مسلمانان مى‏ تپد، و الّا داعى ندارند که خود را با طرح این‏ مسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه‏ اى است که خود فکر مى‏ کنند. به جاى پرخاش و کنار زدن آنها با پدرى و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردند، مأیوس نشوید.»

(صحیفه امام، ج‏۲۱، ص:۹۸و۹۹)

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 72 = 82