۱۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

علت کندی شمارش آرا چیست؟ آرا چگونه شمارش می شود؟

وزارت کشور و شورای نگهبان می توانند نتایج ارا را اعلام نمایند اما تا زمانی که صورتجلسه های مربوطه امضا نشود نتایج رسمیت ندارد. علت کندی اعلام ارای شمارش شده همین است که صورتجلسه های رسمی اماده نشده است.

Movahedi20130614044142940«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس جامعه مجازی: 
سعید فرزانه از کاربران شبکه اجتماعی پلاس نوشت:
علت کندی شمارش آرا چیست؟ آرا چگونه شمارش می شود؟
پس از پایان اخذ رای و استراحت کوتاه اعضای شعبه اخذ رای در همان محل اخذ رای، پلمپ صندوق های رای شکسته  و ارا  قرائت می شود. برای ریاست جمهوری بسته به تعداد ارای اخذ شده مدت زمانی بین یک تا سه ساعت لازم است. یعنی حداکثر تا ۴ ساعت پس از پایان اخذ رای، نتیجه ارا شمارش شده مشخص می شود.
(برخی از شعب بزرگ تا ساعت ۲ نیمه شب هم رای می گرفتند و طبیعتا زمان مدت زمان استراحت و شمارش انها بیشتر طول خواهد کشید)
پس از پایان قرائت ارا چند مدل تجمیع ارا وجود داردکه براساس انها می توان نتایج را اعلام کرد:
۱-    نتایج ارا شمارش شده بلافاصله از طریق تلفن بواسطه رییس صندوق، نماینده فرماندار و ناظرمسئول شورای نگهبان به مقامات بالاتر آنها اعلام می شود. تجمیع ارا به صورت تلفنی به همین صورت سلسله وار برای یک شهر و استان صورت گرفته تا به ستادهای اصلی وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام شود.
۲-    پس از اتمام شمارش، صورتجلسه های شمارش نوشته شده و توسط اعضای شعب امضا می شود. سپس نتیجه از طریق نرم افزار های مربوط به صورت سیستمی و برخط برای ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان ارسال می شود. نتایج این تجمیع ارا هنوز سندیت رسمی ندارد. (تجمیع در محل شعبه)
۳-    پس از تهیه  صورتجلسه و امضای ان، یک نسخه از صورتجلسه شمارش ارا به  همراه برگه های رای و تعرفه های مصرف نشده داخل صندوق گذاشته شده و صندوق مجددا پلمپ می شود. سپس صندوق همراه با صورتجلسه شمارش ارا با حضور رییس صندوق و ناظر مسئول شورای نگهبان به ستادهای منطقه ای که مخازن نگهداری صندوق ها نیز در انجا قرار دارد تحویل داده می شود. در این مرحله صورتجلسه ها به صورت رسمی مجددا در سیستم رایانه ای ثبت شده و به ستاد وزارت کشور ارسال می شود. (تجمیع در ستاد منطقه ای)
۴-    پس از تحویل همه صندوق ها به ستادهای منطقه ای مجدد صورتجلسه شمارش ارا ان منطقه تهیه شده و به فرمانداری ها ارسال می شود. در فرمانداری ها نیز مجدد پس از پایان شمارش همه صندوق های آن شهر، صورتجلسه رسمی نتایج شمارش ارا امضا شده و به استان اعلام می شود. (تجمیع در شهرستان)
۵-    در استان نیز پس از پایان شمارش ارای همه صندوق های آن استان، صورتجلسه های مربوطه امضا شده و به وزارت کشور تحویل داده می شود. در موارد ۴ و ۵ نیز هر صورتجلسه به صورت مجزا در سیستم رایانه ای ثبت شده و به وزارت کشور اعلام می شود. این امضای صورتجلسه ها نشان دهنده بررسی همه جانبه گزارشات و رسمیت نتایج ارا است و اگر در شعبه ای یا منطقه ای گزارشات تخلف وجود داشته باشد و یا اینکه بین هیات نظارت و اجرایی اختلافی وجود داشته باشد این صورتجلسه ها امضا نمی شود. (تجمیع در استان و کشور)
همانطور که در بالا توضیح داده شد، وزارت کشور و شورای نگهبان می توانند نتایج ارا را اعلام نمایند اما تا زمانی که صورتجلسه های مربوطه امضا نشود نتایج رسمیت ندارد. علت کندی اعلام ارای شمارش شده همین است که صورتجلسه های رسمی اماده نشده است.
در دوره پیش تا ساعت ۱۰ صبح براساس نتایج ارا صورتجلسه های شعب (بند ۳) اعلام می شد. اما پس از وقفه ای چند ساعته از ساعت ۱۴ براساس صورتجلسه های شهرستانی (بند ۴) اعلام شد. علت اختلاف رای اقای رضایی بین این دوساعت نیز به خاطر همین تغییر نوع اعلام شمارش ار بود چون بدیهی است که نتایج  برخی از  شهرهایی که هنوز صورتجلسه های همه صندوق های ان  نیامده است از سیستم تجمیع حذف می شود. و همین باعث اختلاف ارا اعلام شده نامزدها می شود.
در این دوره به نظر می رسد برای اینکه این اختلاف بوجود نیاید و ستادهای نامزدها و مردم دچار شبهه نشوند.  نتایج اعلام شده فقط براساس نتایج تجمیع در شهرستان ها اعلام می شود.
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

43 + = 46