آیت الله سید عزالدین زنجانی

نگاهی به ارتباط آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی و امام خمینی

87_87_1

آیت الله زنجانی از شاگردان خاص مرحوم علامه طباطبایی(ره) و مورد علاقه ایشان بودند تا آنجا که علامه طباطبایی(ره) در پی شهادت آیت الله مطهری(ره) وقتی از شاگردان خاص خود نام می‌برد از سه نفر یاد می‌کنند: آیت الله شهید مطهری، آیت الله منتظری و آیت الله سید عزالدین زنجانی