آیت الله ملکوتی

خاطرات آیت الله ملکوتی از غربت امام خمینی در میان مراجع نجف:

واکنش مراجع و اساتید حوزه نجف بعد از قیام ۱۵ خرداد

ayat. malakoti

در منزل یکی از آقایان بودیم... وقتی مسائل انقلاب به میان آمد، وی با لحن تندی گفت: ما آخوندها چه کار به کار سیاست داریم؟ ما باید به کار خودمان که درس و بحث است بسنده کنیم. در حالی که ایشان پیش از آن در برخی مواقع تندتر از امام شعار می داد. به ایشان عرض کردم: آقا! حاج آقا روح الله به هر حال این مبارزه را آغاز کرده اند، به صلاح حوزه و روحانیت نیست که ایشان را تنها بگذارند؛ باید از معظم له حمایت کرد.