اقتصاد نئولیبرال

وزیر بهداشت: بیمارستان‌های دولتی را خصوصی کنیم تا فعالیتشان اقتصادی شود

هاشمی در عین حال بالاتر بودن تورم بخش سلامت نسبت به تورم بخش عمومی را تایید کرده است. برخی اقتصاددانان، سیاست‌های دولت روحانی را نئولیبرالیستی توصیف کرده و نسبت به عواقب خطرناک در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی، از جمله در بخش سلامت و درمان،هشدار داده‌اند. انتقادها به پولی شدن مناسبات عرصه پزشکی به خصوص پس از آن بالا گرفت که اخباری در خصوص کشیدن بخیه صورت یک کودک در اصفهان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه بیمارستان منتشر شد.

رضا نساجی:

بابک زنجانی؛ اسم نیست، رسم است

reza nassaji (2)

اگر از این بحث اساسی که حتی واگذاری ایده‌آل بزرگترین شرکت‌های سودده دولتی به بخش خصوصی، نوعی تقلید ناشیانه از نسخه‌های تعدیل ساختاری اقتصاد نئولیبرال فریدمنی است و همچو مسائلی، تبعات ذاتی آن، بگذریم، باز هم تأملاتی راجع به نحوه واگذاری وجود دارد. هر کدام از این واگذاری‌ها در زمان خودشان به عنوان بزرگترین پروژه خصوصی سازی مطرح شده‌اند اما در همگی شبهات آشکاری وجود داشته است.