امام و رسالت جهانی هدایت

شرح و بررسی پیام تاریخی حضرت امام خمینی(س) به گورباچف

امام و رسالت جهانی هدایت

imam -gorbachof

نامه تاریخی امام خمینی به رهبر اتحاد جماهیر شوروی از برجسته ترین مصادیق صدور انقلاب و بزرگترین نماد سیره تحول خواهی و اصلاح گری امام در عرصه جهانی است و پرداختن به این پیام از این منظر، در تبیین لایه های دیگری از تأثری گذاری امام در گستره جهانی و طرح مسئله امام و رسالت جهانی هدایت ضروری به نظر می رسد.

گفتگو با جواد کلاته عربی؛ نویسنده کتاب امام و رسالت جهانی هدایت:

نامه امام به گورباچف از مصادیق برجسته صدور انقلاب بود

javadi amoli

البته امام صدای شکستن استخوان‌های مارکسیسم را شنیده بود، اما در ایشان در نظر داشت بلوک شرق در بازیابی دوباره‌اش دچار اشتباه دیگری نشود و با پناه بردن به غرب سرمایه‌داری دچار اشتباه راهبردی دیگری نشود. در حقیقت، امام می‌خواست جهان‌بینی الهی و توحیدی در تعویض ایدئولوژی توسط شوروی‌ها مورد توجه قرار گیرد نه لیبرالیسم آمریکایی.