امنیت اخلاقی

احمدی‌مقدم :

طرح امنیت اخلاقی تعطیل نشده است

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح «امنیت اخلاقی»، گفت: در این زمینه دولت تاکنون اعلام موضعی نکرده و قولی نیز به ما داده نشده است.