انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

اطلاعیه انجمن اسلامی دانشجویان گیلان پیرو اتفاقات اخیر دانشگاه

bayanie

مساله‌ی مهمی که ما را بر آن داشت تا با همراهان خود لب به سخن بگشاییم و آنها را به آگاهی و تصمیم گیری بیشتر نسبت به اتفاقات اخیر دانشگاه گیلان دعوت کنیم، سیاست‌های نابجا و نابخردانه در فضای دانشگاه است. ر واضح است که ولی‌نعمتان اصلی دانشگاه، دانشجویان می‌باشند اما تا به حال از کدامین دانشجو در مورد مشکلات صنفی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نظرخواهی شد؟ مگر امام(ره) نفرمودند: که دانشگاه مبدا همه‌ی تحولات است. آیا مسوولین تحولسازی را برای جامعه دانشجویی فراهم کردند؟

دبیر انجمن اسلامی: در مقابل بی قانونی ساکت نخواهیم ماند

اعتراض انجمن اسلامی به لغو دو مناظره در دانشگاه گیلان

1602

ما به عنوان انجمن های اسلامی دانشجویان باید توجه داشته باشیم که داعیه داران جنبش دانشجویی هستیم و باید بدانیم همچنان که با دولت جدید همراهی می کنیم اما روحیه مطالبه گری خود را نسبت به دولت و به ویژه وزارت علوم حفظ کنیم و پیگیر اهداف اصیل جنبش های دانشجویی باشیم چرا که در این ها سال ها از بسیاری از پیشرفت ها عقب ماندیم.