انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

نامه انجمن اسلامی دانشگاه علامه به علی لاریجانی

81307677-5943235

طبق تئوری مارپیچی رکودی در اقتصاد که توسط دبیر این کارگروه تدوین شده است، کاهش سریع تورم در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی است سیاست نادرستی است که عملا منجر به تعمیق رکود در اقتصاد می‌شود