تامین اجتماعی

رييس هيات تحقیق‌وتفحص خبر داد

ناپدید شدن اسناد تفحص از تامین اجتماعی

ejtemaei

20‌هزار صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گم شده است؛ صفحاتی که در دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می‌شده است. هرچند هنوز دو‌هزار صفحه از اسناد تحقیق و تفحص در جای خود در کمیسیون اصل 90 مجلس باقی است.رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفته است که مسئولان گم شدن پرونده‌های تامین اجتماعی را به دادگاه می‌کشانیم.

مروری بر عملکرد بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور

آنچه «شستا» را متفاوت می‌کند

SHASTA (1)

شرکتی که در سال 1365 با سرمایه دو‌میلیاردتومانی آغاز به‌کار کرد و آخرین گمانه‌زنی‌ها از سرمایه کلی آن در سال 1390 حکایت از سرمایه سه‌هزار و 900‌میلیاردتومانی دارد. شستا در ظاهر شرکتی است برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، تا با رویکرد سودآوری دارایی‌ها سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند. اما آنچه منتقدان این سازمان را برمی‌انگیزد تا بیش از پیش عملکرد این سازمان را زیر ذره بین قرار دهند، تاثیر کم‌ارزش افزوده این شرکت بر عملکرد مالی سازمان تامین اجتماعی است.