تیمسار ظهیرنژاد

خاطره‌ای از امام

آقای ظهیرنژاد حرف‌هایتان تمام شد؟ عرض کردم بله آقا. تا این را گفتم دیدم امام دستشان را دراز کردند و روی نقشه گذاشتند و خطاب به من و کسانی که در خدمتشان بودند، گفتند: ببینید، اگر دشمن بخواهد به اندازه این پنجه و کف دست من چند سانتیمتر از خاک ایران را اشغال و از نقشه جدا کند من ترجیح می‌دهم این پنجه دست من قطع شود ولی این چندسانتیمتر، از خاک ایران جدا نشود.

توصیه اکید امام خمینی برای منع نیروهای مسلح از دخالت در سیاست:

امور سیاسی در ارتش از هروئین بدتر است!

ARTESH - IMAM (3)

وظیفه هر نظامی و هر پادگان این است که در امور سیاسی حکومت [دخالت‌] نکند؛ برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور سیاسی، سربازیش را از دست می‌دهد... این یک آدم سیاسی است که کلاه سربازی را غصب کرده!... سران این ارتش و همه قوای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ کنند تمام ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشود. ورود در امور سیاسی همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان.