جایزه جهانی MAKE

حضور سازمان‌های دفاعی در پنجمین دوره رقابت‌های جایزه جهانی MAKE

رییس شورای عالی راهبردی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران از حضور چشمگیر سازمان‌های دفاعی در رقابت‌های پنجمین دوره این جایزه خبر داد و گفت: در این مراسم سه سازمان دانشی برتر کشور برای رقابت در MAKE آسیا معرفی خواهند شد.