جرج بوش

از هضم اقتصاد ایران در نظام سرمایه‌داری تا هضم در معادلات بین‌المللی سرمایه‌داری

ایران و امریکا: تابوت‌های خونین، تابوهای شکسته

MOZAKERE

اینک «اقتدار» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تحت‌الشعاع «انفعال» اقتصاد آن قرار گرفته و به واسطه وابستگی اقتصاد آن به واردات و نیز عدم انسجام و شفافیت نظام صنعتی و مالی آن که از جمله در واگذاری‌های پرزرق و برق اما شبهه‌دار شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی دیده می‌شد جمهوری اسلامی مجبور به عدول از مواضع - اگر نگوییم اصول - دیپلماتیک خود است.

البرادعی از بازیگردانان اصلی جنگ می گوید

ننگ این جنگ بی پایه و اساس را تکرار نکنید

albarad

چند سال از حمله به عراق می گذرد و از آن زمان تا به حال چندین منبع تایید کرده اند که توجیه غرب از حمله به عراق در واقع کاملا بی پایه و اساس بوده است... در واقع تصمیم آمریکا و بریتانیا برای حمله به عراق اصلا ربطی به سلاح های هسته ای نداشت... جنگ عراق به وی آموخت که فریب و دروغ تنها مختص مستبدان در کشورهای کوچک نیست.