حجت‌الاسلام محمد مصدق

حجت‌الاسلام محمد مصدق:

نگاهی به روند اولین پرونده کهریزک: دو نفر محکوم به قصاص

mossadeg

این پرونده 11 متهم داشت که از این 11 متهم یک نفر غیر‎نظامی بود و بقیه نظامی بودند که ما در آن پرونده یک نفر را تبرئه کردیم و بقیه برحسب مورد محکوم شدند. همچنین دو نفر هم محکوم به قصاص شدند که بعدها در مقام اجرا اولیای دم رضایت دادند.