حزب کارگر بریتانیا

رهبر حزب کارگر بریتانیا عضو کمپین همبستگی با فلسطین است

چرا باید به جرمی کوربین امیدوار بود؟!

636112151756529740

جرمی کوربین جالب است چون با اینکه رهبر حزب کارگر بریتانیا است، از مخالفان عربستان سعودی، منتقدین جدی اسرائیل، خواهان خلع سلاح هسته ای کشور خود است، معتقد به مذاکره حزب الله لبنان است و می گوید پس از توافق هسته ای با ایران، حال نوبت خلع سلاح هسته ای اسرائیل است.