حلقه نیاوران

گزارشي درباره ريشه‌ها و عواقب كم‌اعتنايي دولت روحاني به توسعه سياسي

«حلقه نیاوران» دولت را به کجا می‌برد؟‌

rohani

همان قدر که گفتمان‌سازان دولت خاتمی از جنوب شهر برآمده بودند؛ آنهایی که روحانی به دور خود جمع کرده بود، عموما شمال شهر‌نشین بودند. حلقه اول یاران روحانی از دو گروه تشکیل شده اند، "تکنوکرات‌های بالا شهرنشین" و "بالا شهرنشین‌های تحصیل کرده". البته استثناهایی نیز وجود دارد، مانند علی ربیعی متولد جوادیه. برای گذار از دوره احمدی‌نژاد به مردانی نیاز بود که از "پاسداران" عبور کرده و نرسیده به " نیاوران " در پیچی سرنوشت ساز اتراق کنند.