دانشگاه غیرانتفاعی

مجوز دانشگاه احمدی‌نژاد باطل شد

uni iranian

ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان را می‌توان یکی از اقدامات درست شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از یک سال کشمکش دانست. این دانشگاه در ابتدا در زمان وزارت کامران دانشجو، موافقت اصولی را برای تاسیس یک دانشگاه در خارج از کشور دریافت کرد. پس از اینکه موسسان این دانشگاه از تاسیس دانشگاه در خارج از مرزهای ایران صرف‌نظر کردند، شورای گسترش موافقتی برای تاسیس یک دانشگاه در خارج از شهر تهران را به موسسان اعلام کرد، اما به دلیل استعفای نیمی از اعضای این دانشگاه مجوز اصولی صادر شده از حیز انتفاع خارج شد.

احمدی‌نژاد مجوز تاسیس دانشگاه گرفت

ahmadi

محمود احمدی‌نژاد با موافقت اصولی وزارت علوم و تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی مجوز تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان را دریافت کرده است. این اقدام در حالی است که دو ماه پیش دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، هرگونه تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی جدید در تهران را ممنوع اعلام کرده بود و وزارت علوم نیز با صدور بخشنامه‌ای خواستار توقف صدور مجوز جدید برای مراکز غیرانتفاعی شده بود.