دکتر بهشتی

دوران طلبگی رئیس جمهور منتخب;

تصویر کمتر دیده شده حسن روحانی در کنار آیت الله بهشتی

rohani

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

خاطره رضا کیانیان از شهید بهشتی

mobareze.ir - kianian

رضا جان تئوری‌های انقلاب این طور نیست که تو فهمیده‌ای. تو نمی‌توانی زیبایی و رفاه را نفهمی و بعد از انقلاب رفاه را به وجود آوری. باید تمرین کنیم که زندگی خوب چطوری است تا بتوانیم زندگی خوبی به مردم بدهیم.

آیت الله دکتر بهشتی: عالم کسی است که اسلام را همان طور که هست بشناسد، روتوش نکند

Beheshti (1

اگر از نظر دینی در کار خودتان شبهه نمی‌کنید از نظر یک عالم شبهه کنید عالم کسی است که اسلام را و چهره اسلام را همانطور که هست بشناسد، روتوش نکند، نمی‌گویم متحجر باشد، با اندازه کافی زمینه رشد و تطور در خود اسلام وجود دارد، دیگر احتیاج به اینکه چیزی چاشنی آن بکنیم نیست، روتوش نکند یعنی نصوص اسلامی را همانطوری که هست تحویل بگیرد و بعد مناسبات محتوای خالص این نصوص را با آراء و عقاید و افکار دیگر پیدا کند.

دکتر شریعتی؛ جستجوگری در مسیر شدن

mobareze.ir_beheshti-shariatee

«دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن»، کتابی از شهید بزرگوار آیت الله دکتر سید محمد حسین بهشتی است که نشر بقعه چاپ های متعدد آن را در قالب ۱۲۳ صفحه راهی بازار نشر گردانیده است. این کتاب که نتیجه ی التهاب ها و بحث ها در باره ی مرحوم شریعتی در حوزه و فضای عمومی کشور است، حاصل چند جلسه قل و بعد از انقلاب اسلامی است.