سارا شریعتی

سعید اکبریان:

شوخی‌ها از شریعتیِ رمانتیک آغاز شد

dr shariati (25)

در چنین شرایطی است که نسل جوان دلزده از تصویر رمانتیک برساخته شده از شریعتی که کاذب بودن کلیت آن و کذب بودن جزئیات انتساب آن کمابیش قابل فهم است، این فضا را به سخره می‌گیرد و در پاسخ به جملات نغز، جملات طنز می‌سازد. در واقع تصویر کمیک موجود از شریعتی پاسخی است به تصویر رمانتیک پیشین که البته هیچ کدام شایسته شخصیت واقعی دکتر علی شریعتی به عنوان معلم انقلاب نیست.

سبحانی، زائری و شریعتی در نشست رونمایی از کتاب «منهای فقر» علامه حکیمی:

سارا شریعتی: حساسیت‌مان را نسبت به رفع فقر از دست داده‌ایم

IMAGE635179836459636724

سبحانی، ساز و کارهای فعلی اقتصادی را در جهت منافع سرمایه داری دانست: در این ساز و کارها به سرمایه اصالت داده‌اند به طور رسمی از اصالت سرمایه و قانون‌گذاری به نفع سرمایه و همچنین حساب‌کشی از نیروی کار پرداخته‌اند و این باعث شده که حداقل مشکل ما فقر باشد و بزرگتر از فقر آن گرفتاری های ذهنی است که مردم با آن درگیرند. مردم مجبورند به خاطر حفظ آبرو و تامین معاششان زحمت فراوان بکشند.

رونمایی از انقلابی ترین کتاب محمدرضا حکیمی: منهایِ فقر

2013 - 1 (3)

اگر انقلاب‌ها برای بر انداختن ریشه ظلم است، باید گام نخستین، و نخستین گام، در جهت بر طرف‌کردن ظلم، از مظلوم ترین‌ها باشد، یعنی: محرومان... و گرنه قیام‌هایی خواهد بود در جهت جابجایی قدرت و ثروت، نه بیشتر...