سازمان امور دانشجويان

واکنش وزارت علوم به جوسازی رسانه‌ها درباره افشای تخلفات حوزه بورسیه

mobareze.ir  - ololm

در پایان این بیانیه آمده است: جا دارد هم از عملکرد رسانه‌هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه‌سازی موجبات آزردگی کلیه بورسیه‌‌شدگان را فراهم آوردند و هم از عکس‌العمل‌های شتاب‌زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد، عمیقا احساس تاسف کنیم؛ عکس‌العمل‌هایی که حاصل آن نام بردن از افرادی است که هرگز پرونده‌یی در حوزه بورس نداشته‌اند