سید ضیاء هاشمی

معاون فرهنگی وزارت علوم :

ما در وزارت علوم دغدغه ایجاد اتحادیه‌ نداریم!

di zia hashemi

هاشمی درباره شورای احیا و احتمالاتی درباره فعال شدن تشکلی ساختارشکن تحت این عنوان گفت: معاونت فرهنگی تشکلی با عنوان شورای احیا را به رسمیت نمی‌شناسد، سه مجموعه از تشکل‌هایی که در حال حاضر اتحادیه ندارند، متقاضی ایجاد اتحادیه هستند، اسامی آنها با عناوینی که در تقاضایشان است باید در جلسه مطرح و اعلام شود. ما در وزارت علوم دغدغه ایجاد اتحادیه‌ نداریم، ولی دغدغه زمینه‌سازی برای مشارکت دانشجویان در تشکل‌ها و مشارکت تشکل‌ها در عرصه ملی را داریم. این وظیفه ماست و آنچه که وظیفه است را انجام می‌دهیم و مداخله‌ای در روند آنها نخواهیم داشت.

سید ضیاء هاشمی :

امیدوارم تشکل هایی هم به نمایندگی از دانشجویان فعال شوند

IMG15150742

هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره فعالیت دفتر تحکیم وحدت به برخی موارد اشاره کرد و گفت: اختلافاتی در شعباتی از دفتر تحکیم وحدت ایجاد و سپس این دفتر منحل شد! مسیر ما برای ارائه مجوز به این تشکل ها از سوی دانشگاه ها آغاز می شود و بر خلاف اتهامات و ادعاهایی که به ما نسبت می دهند، وزارت علوم مخالف تشکل‌های دولت ساخته است و این تشکل ها باید خارج از دولت باشند، هر چند می توانند ارتباط داشته باشند.

معاون وزیر علوم: تاکید داریم فضای دانشگاه امنیتی نشود

di zia hashemi

هاشمی با اشاره به تاکید وزیرعلوم و رییس جمهوری در ایجاد فضای نشاط و امید در دانشگاه گفت: دانشجو برای آنکه نشاط داشته باشد باید نسبت به آینده امیدوار باشد و نشاط به معنای هیجان کاذب نیست؛ بلکه به معنای امید، جلب انگیزه و مسوولیت پذیری است. یک جامعه پویا مدام نسبت به جامعه خود احساس مسوولیت می‌کند و در این میان دانشجو باید احساس کند که نقش موثری در این زمینه دارد و حرفش شنیده می‌شود.