سید محمد دعایی

کابینه پیشنهادی (۲): وزارت اطلاعات و ضد کیهان

shariat

می خواهی وزیر اطلاعات کسی باشد که اگر نیروهای خودسر قتل زنجیره ای ات کردند، داخل پرونده ات بنویسند قاتل مقتول است و داروی نظافت و ازین حرفا؟ می خواهی اتوبوس تان در جمهوری آبخازستان ته دره سقوط کند (البته توسط نیروهای خودسر وزارت اطلاعات آبخازستان و اینگوش شمالی) و همه تان کتلت بشوید؟ میخواهی ببرندت داخل بازداشتگاه کهریزک که قشنگ نهادینه بشوی؟