سید محمد غرضی

شبی که غرضی و طرفدارانش مهمان روحانی شدند!

«گل آقا» برای شوخی کردن با دولت، فقط ما دو تا را داشت. مرحوم دکتر حبیبی و من. کس دیگری را نداشت. ما خیلی دوستش ‌داشتیم. گل‌آقا تمام فشارش را آورد که من یک چیزی به‌اش بگویم ولی هیچی نگفتم. یک بار هم به آقای دعایی گفتم برو به‌اش بگو خودت را بکشی، من چیزی نمی‌گویم. یک سال قبل از اینکه گل‌آقا فوت کند، همه این مجله‌ها را برای من فرستاد. یک نامه هم برایم نوشته بود که کاش یک چیزی به من می‌گفتی. جواب آن نامه را هم ندادم. (با خنده)

خاطرات غرضی از مخالفت آیت​الله منتظری و نگاه میرحسین موسوی به وزارتش

جایی هم گفتم الان هم عرض می‌کنم که 50سال است که بی‌بی‌سی گوش می‌دهم. در تمام زمان محمدرضا یک حرف مثبت نشنیدم. تماما می‌رفت سراغ مشکلات و گرفتاری‌هایی که دولت و محمدرضا با اونها روبه‌رو بودند. حمایت سیاسی می‌کردند ولی مستقیم توی این بی‌بی‌سی من نشنیدم.

«غرضی» و سوال های پیش روی شورای نگهبان

IMG13205377

می توان به این نتیجه رسید که شورای محترم نگهبان با توجه به سوابق مدیریتی غرضی نیازی به بررسی برنامه‌های وی نداشته است و همچنین سوابق وی را نیز مثبت ارزیابی کرده است. این در حالی است که هنوز پرونده فساد اقتصادی غرضی که با افشاگری نصیری باز شده است و با رفع اتهام نصیری همراه شد نیازمند نظر قطعی دادگاه می باشد!

کاندیدای مستقل با طعم تکنوکراسی!

QARAZI

یکی از اتفاقات غیرمترقبه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تأیید صلاحیت مهندس سید محمد غرضی، وزیرسابق پست و تلگراف (76-1364) بود که به عنوان یکی از وزرای دولت سازندگی از نمادهای تکنوکراسی به شمار می آید.