سید محمود دعایی

نامه دعایی به رهبری

doayee

در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداریم را به خاتمی و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبری اعتراضی داشت نامه‌ای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همه عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم و این انگیزه وفاداریم به خاتمی و استجازه در ادامه همراهیم با وی را بیان کردم. مراد و ولیّ‌امرم بعد از خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فکر می‌کنم اما نه به نرمی دلِ تو!»

خاطراتی از همراهی با حضرت امام در گفت‎وگو با مرضیه دباغ:

مسیح زمان در نوفل لوشاتو

dabbagh

فرمودند من به هر شکل که شده است، وارد ایران خواهم شد و در ایران همراه مردم انقلاب را به پیروزی خواهم رساند ولو این‎که حتی یک نفر مثل بنده زنده باشد. حضرت امام اعتقاد کامل داشتند که اولا این انقلاب پیروز می‎شود و ثانیا هر کسی در انقلاب به شهادت برسد، جزء یاران حسین‎بن‎علی در کربلا قلمداد می‎شود.... روزی که شاه فرار کرده بود با شوق و ذوق به حضرت امام گفتم: آقا از ایران خبر دادند که شاه رفت. فرمودند: خیلی خوب!

در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح شد:

خاطره دعایی از تایید شرعیت موسیقی از سوی امام خمینی

doaee

رییس مؤسسه اطلاعات تصریح کرد: در اوایل انقلاب در سال 1358 گاهی برنامه موسیقی گل های جاویدان پخش می شد، عده ای به دلیل سطحی نگری این عمل را جایز ندانستند و ما برای از بین بردن این مسأله خدمت امام خمینی(س) رسیده و این مسأله را بازگو کردیم و ایشان اجازه دادند که یک برنامه کامل موسیقی به صورت زنده به اجرای برنامه خود بپردازند.

سخنان جالب سید محمود دعایی در مورد امام خمینی و تاریخ انقلاب؛

نظر امام در مورد جوک های سیاسی چه بود؟

doayee

خصلت ویژه و زیبایی در امام بود که وقتی از مسأله‌ای آگاه می‌شدند به راحتی از نظر خود برمی‌گشتند و جبران می‌کردند. البته در مقابلش هم یک ویژگی خیلی برجسته‌ای امام(ره) داشت و آن اینکه اگر از نظر شرعی برایش یک مسأله روشن نبود، هیچ کس نمی‌توانست نظر ایشان را برگرداند.