صابریان

ریش سفیدهای سیاسی با استفاده از گفتمان دوستی، همدلی را رواج دهند

55

در چند سال اخیر سیاست ایران از اخلاق دور شد و سیاست‌مداران منش اخلاقی و برادری را کنار گذاشتند، به همین جهت تنها با رواج گفتمان دوستی است که می‌شود رویه برادری را به جامعه بازگرداند.