عبور از شهید مطهری

مطهری پایه‌گذار نهضت نوین در بازشناسی اسلام اصیل

motahhari - sazman

سازمان مجاهدین که تعبیر دکتر علی مطهری، فرزند معنوی استاد مطهری بود، در راستای اشاعه آراء این نظریه‌پرداز برجسته انقلاب اسلامی هم آثار متعددی منتشر کرده و اقدامات جدی نیز صورت داده است. ازجمله این اقدامات انتشار بیانیه تحلیلی در واکنش به توقیف و خمیر شدن کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» استاد مطهری از جانب برخی جریانات متمایل به اقتصاد بازار بود.

شاگردان مدرسه امام خمینی از امام عبور می‌کنند

گذار از امام و مطهری به مصباح؟!

mesbah yazdi

باید به ایشان و دوستانشان گفت که آیت الله مصباح چه ظرفیتی بیش از امام و شهید مطهری دارند که باید از به سوی ایشان گذار کرد؟ کدام بعد علمی آفای مصباح افزون بر امام و اسناد مطهری است؟ فقه؟ فلسفه؟ اخلاق و عرفان نظری یا عملی؟ کدام سابقه سیاسی آقای مصباح نمود سطح افزون‌تر ایشان است؟