غلامعباس توسلی

نکوداشت هشتادمین زادروز دکتر غلامعباس توسلی برگزار شد

tavasoli

مگر ممکن است مراسم بزرگداشت استادی که بیش از پنج‌دهه در دانشگاه زحمت کشیده، لغو شود. دانشگاه خانه اول، نه دوم ایشان است». او دانشجوی دکترای دانشگاه تهران است. از تلاشش برای حضور در یک کلاس دوواحدی دکتر توسلی می‌گوید، اما به دلیل مشکلات و بیماری برای استاد امکان حضور در دانشگاه نیست. صدای دکتر ابراهیم یزدی در میان جمعیت گم شده؛ او از دوست هم‌رزم و جامعه‌شناس خود می‌گوید: «دکتر توسلی غم علم، جامعه و سیاست را با هم دارد

آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲۵ گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

akharin enghelab gharn

بازخوانی مطالب این کتاب فرصت مناسبی است برای آشنایی با طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های علمی و سیاسی در خصوص انقلاب اسلامی - از دکتر توسلی (نهضت آزادی) گرفته تا بهزاد نبوی (سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، حجاریان و قادری (جبهه مشارکت) تا چهره‌هایی همچون حسین کچویان و حجتی کرمانی – که تحلیل‌های متفاوتی را از اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ارائه داده‌اند.