لیست امید اصفهان

رامتین سعادت :

مسوولیت دوچندان نمایندگان اصفهان

ramtin ax

به گفته مدیرکل تعاون، کار، رفاه اجتماعی استان اصفهان نرخ بیکاری استان 2.4 درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.[1] یکی از دیگر موانعی که بر سر راه اشتغال استان وجود دارد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات است. این نرخ سود تسهیلات توسط شورای عالی اشتغال برای اجرای طرح‌های اقتصادی اشتغال زا و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یافته و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.