مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

هیات منصفه شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام را وارد ندانست

حمید رسایی محکوم شد و تخفیف گرفت

13910823000174_PhotoA

در پی برگزاری دادگاه «9 دی» و محاکمه حجت‌الاسلام حمید رسایی مدیرمسئول این هفته‌نامه در دادگاه ویژه روحانیت، قاضی شعبه سوم این دادگاه حکم خود را صادر کرد. شاکیان مدیرمسئول «9 دی»، قدرت‌الله علیخانی، علی اکبر جوانفکر، حسین مظفر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و هیئت نظارت بر مطبوعات بودند.