محمد رضا حکیمی

نامه امام خمینی به استاد محمدرضا حکیمی

111145_249

باید جوان‌هاى تحصیلکرده از این هیاهوى اجانب خود را نبازند، و سرگرم بساط عیش و نوشى که به دستور استعمار براى آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. باید اشخاص بیدار، تولید مثل کنند و هر چه بیشتر همفکر و هم قدم پیدا کنند و صفوف خود را فشرده کنند، و در ناملایماتْ پایدار و جدى و قوى الاراده باشند، و از تواصى به حق و تواصى به صبر، که دستورى است الهى، غفلت نکنند.

سبحانی، زائری و شریعتی در نشست رونمایی از کتاب «منهای فقر» علامه حکیمی:

سارا شریعتی: حساسیت‌مان را نسبت به رفع فقر از دست داده‌ایم

IMAGE635179836459636724

سبحانی، ساز و کارهای فعلی اقتصادی را در جهت منافع سرمایه داری دانست: در این ساز و کارها به سرمایه اصالت داده‌اند به طور رسمی از اصالت سرمایه و قانون‌گذاری به نفع سرمایه و همچنین حساب‌کشی از نیروی کار پرداخته‌اند و این باعث شده که حداقل مشکل ما فقر باشد و بزرگتر از فقر آن گرفتاری های ذهنی است که مردم با آن درگیرند. مردم مجبورند به خاطر حفظ آبرو و تامین معاششان زحمت فراوان بکشند.

تابش آفتاب عاشورا بر خون حسین، روح او را دوباره آفرید…

دکتر شریعتی به روایت محمدرضا حکیمی: «ابوذر عاشورایی»

066

شنیده بود که واعظ جاهلی در مشهد گفته است: «دکتر علی شریعتی مقلّد خمینی است». دکتر با شادی و شعف می‌گفت: «حماقت این باصطلاح واعظ روحانی را ببین! او به جای مذمّت من، بهترین توصیف را در حقّ من کرده است. اگر من یک میلیون تومان می‌دادم، کسی حاضر می‌شد برود، و در چنان اختناقی، در ملأ عام بگوید علی شریعتی مقلّد خمینی است… من غیر از ایشان چه کسی را می‌توام بعنوان مرجع تقلید بپذیرم؟».