مذاکره با آمریکا

دشمنی آمریکا واقعیت است یا توهم؟

توطئه آمریکایی، مذاکره ایرانی

mozakere

به راستی کدام منفعت بزرگ است که مقامات آمریکایی را تا این حد نسبت به مذاکره با ما مشتاق کرده است؟ در چنین مذاکره ای مگر بناست ما نفت را چند دلار ارزانتر بفروشیم و یا گندم را چند دلار گرانتر بخریم؟ یا کدام استان از خاک خود را قرارست از دست بدهیم؟ این سوالات صد البته که کودکانه است. زیرا به وضعیت سیاست خارجی آمریکا و نوع منافعی که در آن مورد توجه است عنایت ندارد.

رضا نساجی:

مکتب «مذاکره برای مذاکره» و ارضای «آمریکای درون»

13-01 (3)(2)

در کشور ما هم علیرغم اینکه در 24 سال اخیر همچنان «لیبرالیسم» به عنوان یک مکتب فکری، مورد لعن و نفرین بوده، اما قواعد آن بر اقتصاد کشور کاملا حاکم است! یا در مورد «مذاکره با امریکا» هم خیلی‌ها سر و صدا می‌کنند اما ته دلشان خوشحالند و امیدوارند هزینه‌اش را کسانی که پیشقدم شده‌اند بدهند تا فایده‌اش به ایشان برسد!