مسعود ولي زاده

مسعود ولي زاده:

گلوی جنبش دانشجویی زیر پای دولت اصولگرا

vali zade

چهار سال وزیر علوم دولت اصولگرا با چنین مغالطه‌ای پای بر گلوی جنبش دانشجویی نهاد و چنان فضایی در دانشگاه ساخت که یادآور خفقان سیاسی دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. حال؛ جنبش دانشجویی از مجلس اصولگرا، اصلاحاتی در فضای دانشگاه را طلب می کند و ضمن تاکید بر این که به هیچ وجه فضای رادیکال فعالیتهای دانشجویی در گذشته مورد تایید نیست، نه سیاست زدگی را می پسندد و نه سیاست زدایی را!