مهندسی انتخابات

رقابت برای کاندیداتوری اصلاحات: عارف، روحانی را اصلاحطلب ندانست

dr aref

عارف در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره مهندسی انتخابات توسط سپاه اظهار داشت: اگر همان گونه که عنوان شده منظور از مهندسی انتخابات برگزاری پرشور انتخابات باشد، اشکالی ندارد. جایگاه سپاه در قانون اساسی مشخص شده و باید در خدمت نظام و انقلاب باشد.